Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Hanza AB
Veronica Svensson, Försäljningschef Sverige HANZA

HANZA: Låt produktionen flytta hem i pandemins spår

Världens ekonomier brottas med en mycket svår situation och i industrin ser vi hur leverantörskedjor splittras. Coronapandemin har ritat om det industriella landskapet – med flera fördelar. Nu har Sverige alla möjligheter att återindustrialiseras, menar HANZA , vars affärsidé går ut på att erbjuda regionala fabriksparker.
Det kan verka som ett mysterium att det i dagens moderna samhälle, som är hårt präglat av globalisering, är svårt att få fram produkter. Den rådande pandemin har tvingat oss att inse hur sårbara våra ekonomier är, och därmed också industrin. Problemet har byggts upp i flera omgångar och de förändrade förutsättningarna har blottlagt brister inom funktioner som tidigare har tagits för givna. Saab och Synsam är två exempel på bolag som har drabbats, varav den senare redan beslutat sig för att flytta hem sin produktion från Asien. – Historiskt har bolag som utvecklar produkter lagt ut en stor del av sin tillverkning på kontraktstillverkare. Men dessa tillverkare är specialiserade på varsin komponent av produkten. Det kan handla om till exempel ett kretskort, en svarvad detalj eller ett plåtchassi. Sedan har globaliseringen medfört att det har varit enkelt att använda kontraktstillverkare med låg arbetskostnad på andra sidan jordklotet. Resultatet har många gånger blivit ett globalt trassel av tillverkare, säger Erik Stenfors, vd för HANZA. Erik Stenfors, VD och koncernchef HANZA Satsa på regionalt Världen har stått inför utmaningar förr, inte minst efter konflikter eller naturkatastrofer. Handelskonflikterna mellan USA och Kina har bland annat lett till stora hinder i leverantörskedjor, vilket i sin tur inneburit stora, ekonomiska konsekvenser. Coronapandemin utmanar ekonomierna ännu en gång. Lösningen på problemet med fallerade leverantörskedjor, menar HANZA – är att satsa på regional produktion. – En tillverkningskedja med produktion i fjärran länder har svårt att ställa om efter marknadens snabba svängningar och det leder ofta till att större lager byggs upp. En regional tillverkningskedja är istället uppbyggd för att snabbt kunna parera marknadssvängningar, men också för att slippa dyr lagerhållning, säger Veronica Svensson, försäljningschef på HANZA. Redan innan pandemin såg man hur bolag strukturerade sin tillverkning på HANZA:s produktionsanläggningar, som finns utspridda såväl i Europa som i Kina. Detta på grund av att många redan hade upptäckt brister inom leverantörskedjorna, som därför har lett till en mottrend till globaliseringen och ett hemtagande av produktion. – Genom att nyttja våra kluster kan kunderna på ett effektivt och smidigt sätt anpassa sin produktion efter behov. Det gäller inte minst i dagens situation, då många finner det värdefullt att HANZA erbjuder flexibilitet, fortsätter Veronica Svensson. Minskar sårbarheten Med det rådande världsläget stavas lösningen just hemtagande av produktion. Det vill säga produktion i Kina för Kina, i Europa för Europa och så vidare – i stället för produktion i Kina för hela världen. – Många har varit övertygade om att den svenska tillverkningsindustrin kommer att försvinna, men så är inte fallet. Självfallet finns det delar eller produkter som lämpar sig bättre för masstillverkning i större anläggningar, men ser man till totalkostnaden – inklusive transporter, flexibilitet, lönsamhet och miljö – finns det mycket att vinna på att lokalisera tillverkningen strategiskt, menar vd Erik Stenfors. Han är säker på att det går betydligt snabbare att öka eller minska volym om man har produktionen i sitt närområde, nära slutkunden. Att centralisera sina tillverkare och leverantörer reducerar även kedjans sårbarhet kraftigt, vilket också är en viktig orsak till HANZA:s affärsidé att skapa fabriksparker. Idag erbjuder HANZA fabriksparker i sju länder, där företaget kombinerar omfattande expertis med högautomatiserade processer och avancerade maskinparker. – Globaliseringen får sig en liten törn, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett jämviktsläge med större fokus på närproduktion. Vi vill vara den självklara partnern i den utvecklingen. Nu har Sverige möjlighet att återindustrialiseras – med minskad arbetslöshet som följd, avslutar Erik Stenfors. Läs mer om HANZA här Vill du veta mer om HANZA:s affärsmodell? Kontakta: Erik Stenfors, VD och koncernchef Hanza +46 709 50 80 70 Veronica Svensson, Försäljningschef Sverige Hanza +46 76 888 19 88

Annons
Visa fler nyheter
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1