Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Sponsrat innehåll från GA Lindberg ChemTech AB

DOWSIL TC-4040 Dispensable Thermal Pad

Försöker du möta kraven för 5G teknologin, med exempelvis krav på hög termisk ledning? 5G konstruktioner kräver större kraft, som producerar högre värme. Teknologi för sådana höga temperaturer kräver material som hjälper till att avleda värme, material som DOWSIL TC-4040 Dispensable Thermal Pad.
DOWSIL TC-4040 Dispensable Thermal Pad är ett tvåkomponents termiskt interface material (TIM) och gap filler som är lätt att dispensera och ger en hög värmeledning. Detta material ökar monteringseffektiviteten genom att kunna härda i antingen rumstemperatur eller genom accelerad härdning i värme, likväl som möjlighet att applicera på vertikala ytor innan uthärdning, beroende på materialets pastösa formulation. DOWSIL TC-4040 Dispensable Thermal Pad inte bara möjliggör en utmärkt funktion i din 5G konstruktion utan kan också optimera din produktionsprocess. Marknadsbehov Hög termisk avledning, enkel applicering, hög tillförlitlighet. Pastös och kan appliceras även på vertikala ytor. Möjligheter och mervärden DOWSIL TC-4040 Dispensable Thermal Pad ger en utmärkt balans mellan termisk hantering och processmöjligheter i ”High Power” applikationer (5G basstationer, kraftmoduler, styrutrustninggar osv). Huvudsakliga fördelar: Utmärkt termisk ledningsförmåga, bättre vätningsegenskaper än prefabricerade värmeledande dukar (pads). Hög tillförlitlighet: Stabila termiska och mekaniska egenskaper efter åldring Ger högeffektiva processmöjligheter och hög processtillförlitlighet
 • Hög extruderingshastighet för högeffektiv och enkel process
 • Stabil termisk och mekanisk prestanda efter Ht och TS åldring
 • Kan även appliceras på vertikal ytor
DOWSIL TC-4040 Huvudsakliga fördelar samt ytterligare fördelar
 • 4W/mK Värmeledning: Förbättrad termisk hantering och värmeavledning i ”high power” applikationer.
 • Stabil Termisk prestanda vid 150°C, 85°C/85%RH och -40°C to 125°C Termisk chock: Ger termisk stabilitet under lång tid, förbättrar konstruktionen genom termisk och mekanisk varaktighet under svåra omständigheter.
 • Stabil mekanisk prestanda vid 150 och 175°Celsius/1200 timmars åldring: Bibehåller stabil spaltfyllnad och tillförlitlig prestanda gällande stressabsorbering och släppande av stress i och efter hög temperatur.
 • 350g/minut i extruderingshastighet och Tixotrop index 4.9: Hög extruderingshastighet ger högeffektiv dispensering. Flyter ej ut efter dosering. Säker monteringsprocess. Tillförlitlig för applikationer där stor spaltfyllnad krävs.
 • Vertikal stabilitet upp till 3mm spalt: Ger bra spaltfyllnad och tillförlitlighet vid användande. Kan appliceras på både plana och vertikala ytor.
Lägre kontaktresistans Flytbarhet hade; bättre vätningsegenskaper, fyller mikrospalter spalter bättre och reducerar kontaktresistans bättre än prefabricerade dukar (pads) och filmer. Detta resulterar i en lägre termisk resistans och därmed bättre prestanda. DOWSIL TC4040 – Reologiska egenskaper Hög tixotrop natur ger:
 • Snabbare extruderingstakt vid högre flödestryck, resulterar i en högre output.
 • Ligger kvar (flyter ej ut) efter dispensering, medför en bra precision och form på utlagt mönster eller sträng.
Testprocess och villkor: Härdning under 24 timmar vid 25°Celsius
 • Placerade härdad DOWSIL TC-4040 under -40°C/30 minuter till 125°C/30 minuter (termisk chock) i 1000 timmar
 • Mätning av termisk ledning, hårdhet, dielektrisk styrka per 200 timmar
DOWSIL TC-4040 hade en stabil termisk ledningsförmåga, hårdhet och dielektrisk styrka även efter 1000 timmars shock åldring. Vi är din tekniska partner. Ifall du har några frågor eller vill veta mera om möjligheterna för din industriella applikation, så kontakta oss så hjälper vi till på bästa sätt. Ifall du har ett problem med val av industriellt lim, tätningsmedel, smörjmedel eller produkter för skydd av elektronik och behöver råd eller hjälp så kan du kontakta vår tekniska support. Våra team kan hjälpa dig att optimera din applikation och process. GA Lindberg ChemTech AB 08-703 02 00 info@galindberg.se

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2