Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 14 augusti 2006

Lagercrantz förbättrar resultatet<br>- men elektroniken och mekatroniken backar

Lagercrantz Group, med ACTE-bolagen, Elpress och Kablageproduktion i Västerås under sitt paraply, redovisar ett förbättrat resultat från 10 MSEK till 14 MSEK för årets första kvartal(1 april - 30 juni).
Lagercrantz ökade sin omsättning från 387 MSEK till 431 MSEK för årets första kvartal(1 april - 30 juni). Resultatet efter skatt ökade till 14 MSEK jämfört med 10 MSEK för samma period föregående år.

Omsättningen inom affärsområdet Mecatronics, där bl.a Kablageproduktion i Västerås, ACTE Supply och Elpress ingår, ökade sin omsättning i första kvartalet från 86 till 99 MSEK. Trots detta försämrades resultatet något från 7 till 5 MSEK.

Omsättningen inom affärsområdet Electronics, där bl.a. de övriga ACTE-företagen ingår, minskade från 187 till 183 MSEK vilket även gav en resultatförsämring från 6 till 4 MSEK.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2