Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 augusti 2006

GE Healthcare förvärvar Biacore

GE Healthcare offentliggör idag att accepterande motsvarande cirka 98 procent av samtliga utestående aktier i Biacore erhållits. Samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda och GE Healthcare fullföljer erbjudandet.

GE Healthcare genom GE Medical Holding AB (”GE Healthcare”) offentliggör att det offentliga erbjudandet om aktieförvärv till aktieägarna i Biacore International AB (publ) (”Biacore”) (”Erbjudandet”) genomförs. GE Healthcares Erbjudande har under den ordinarie acceptperioden, som löpte till och med den 10 augusti 2006, accepterats av ägare till sammanlagt 9 567 184 aktier. Dessutom har GE Healthcare förvärvat en avtalsenlig rätt att förvärva mer än 700 000 teckningsoptioner i Biacore vilket tillsammans med de erhållna accepterna ger GE Healthcare kontroll över 98 % av aktierna i Biacore efter full utspädning. Eftersom samtliga fullföljandevillkor är uppfyllda avser GE Healthcare att fullfölja Erbjudandet och att påbörja likvidredovisning per den 15 augusti 2006. Peter Ehrenheim, VD för GE Healthcare Life Sciences, kommenterar: “Vi är väldigt nöjda med att aktieägarna stödde vårt förvärv av Biacore. Vi är verkligen förhoppningsfulla inför Biacores framtid som en del av GE Healthcares verksamhet inom området Life Sciences och ser fram emot att utveckla ett gemensamt utbud som kan skapa mervärde för våra kunder inom biomedicinsk forskning och forskning och utveckling av läkemedel. Erbjudandets genomförande - Likvidredovisning: Redovisning av likvid avseende aktier som lämnats in senast vid acceptperiodens slut den 10 augusti inleds den 15 augusti 2006. - Förvärvet sker den 15 augusti och Biacore kommer därefter att bli ett dotterbolag till GE Healthcare. - Återstående aktier: GE Healthcare har beslutat att förlänga acceptperioden och kvarvarande aktieägare i Biacore som önskar acceptera Erbjudandet kan göra detta senast klockan 17.00 den 24 augusti 2006. Villkoren för Erbjudandet är i övrigt oförändrade. Redovisning av likvid till dem som accepterar GE Healthcares Erbjudande under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 29 augusti 2006. - Tvångsinlösen: GE Healthcare avser att inom kort inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen avseende de aktier i Biacore som inte förvärvats efter Erbjudandets genomförande.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2