Annons
Annons
Komponenter | 16 augusti 2006

Fingerprint ökar förlusten

Rörelseintäkterna för första halvåret 2006 var 4,8 Mkr (1,3). Resultatet för första halvåret blev -9,1 Mkr (-8,9).

Vid halvårsskiftet 2006 konstaterar Fingerprint att de skilda biometriska teknikerna nu fått en mer ändamålsenlig spridning, som bättre reflekterar respektive tekniks värde i de skilda applikationer där de används. De skilda teknikerna och produkterna har börjat finna sina optimala platser och det är fråga om verkliga marknadsmöjligheter och inte bara experimentella projekt. I de skilda marknadssegmenten, där biometrin aktivt används, stiger volymerna stadigt och klara tecken finns på nya marknadsmöjligheter för tekniken allteftersom den vinner acceptans hos allmänheten. Fingerprint Cards med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. Klicka här för att läsa hela rapporten (NG News).
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1