Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 augusti 2006

Doro säljer UpGrade

Doro AB noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen har via sitt dotterföretag Doro Finans AB sålt det helägda dotterföretaget UpGrade Communications AB med en filial i Norge och ett dotterföretag i Danmark till Fibrolan.

UpGrade gruppen hade 2005 en omsättning på 82 MKr och ett rörelseresultat på 2 MKr. Med försäljningen fullföljer Doro sin strategi om fokusering på konsumentelektronik i Europa. Doro har under de senaste åren genomfört en strategi med klarare fokusering på konsumentelektronik utanför den traditionella fasta telefonin i Europa. Som ett led i denna fokusering av strategi har Doro tecknat avtal med Fibrolan om försäljning av UpGrade Communications AB per den 16 augusti. Fibrolan köper alla aktier i moderföretaget UpGrade Communications AB (med filialen i Norge) och dotterföretaget UpGrade Communications AS i Danmark. Under 2005 omsatte UpGrade 82 MKr och hade ett rörelseresultat på 2 MKr. Under första halvåret omsatte UpGrade 32 MKr och hade ett rörelseresultat om -3 MKr. Med försäljningen övergår 25 personer till Fibrolan. Köpeskillingen ligger nära Doros bokförda värde och ger en mindre påverkan på Doros resultat. Enligt avtalet om nyemission kommer köpeskillingen i sin helhet användas till minskning av Doros lån hos Nordea. Skulle en försäljning ha skett (proforma) per 30 juni skulle Doro ha minskat balansomslutningen med nästan 25 MKr och ökat soliditeten med ca 4 % till 37 %. En redovisning av effekterna för Doro finns på nästa sida med proforma värden. Köpare av UpGrade-gruppen är Fibrolan från Israel, noterade på Tel Aviv börsen. Fibrolan är inriktade på fiber produkter för bredband medan UpGrade varit mera inriktade på trådlösa bredbandslösningar. Fibrolan får med köpet en förstärkt säljorganisation för sina produkter och UpGrade blir en komplett leverantör av olika bredbandslösningar i och med att de får tillgång till Fibrolans produkter för fiberlösningar. - Doro fortsätter att fokusera på konsumentelektronik i Europa. I och med försäljningen av UpGrade har vi lämnat olika systemprodukter för B2B helt, säger Rune Torbjörnsen CEO för Doro. Vi är övertygade att Upgrade får en mycket bra industriell ägare, avslutar Rune Torbjörnsen. - Vi hälsar Fibrolan mycket välkomna som ägare och ser väldigt positivt på att bredda vår produktportfölj med deras fiberprodukter säger Henrik Mygind, CEO i UpGrade. - Fibrolan har stora ambitioner med köpet av UpGrade och vi har en målsättning att nå en stark tillväxt, genom olika accesslösningar för fiber och med olika accessinfrastruktur teknologier, säger Israel Stein, CEO för Fibrolan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2