Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2006

Elektromekan rörelseresultat<br>minus 10 miljoner kronor

Elektromekan redovisade idag sin delårsrapport för januari - juni 2006. Företaget har satsat på ett nytt affärsområde inom industrisegmentet, men tillväxten har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom.

För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Den stora skillnaden mellan dessa marknadsområden är att telekommarknaden kännetecknas av få kunder men med stora serievolymer medan industrisegmentet består av en bredare kundbas men oftast med mindre seriestorlekar. Tillväxten inom industrisegmentet har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. Elektromekans verksamhet har under året omstrukturerats. I början av året varslades 45 medarbetare om uppsägning. Tillverkningen av arbetsintensiva produkter överförs under året till Elektromekans produktionspartners i lågkostnadsländer. Omstruktureringen kommer att få full effekt först under årets sista kvartal. Nettoomsättningen minskade till 133 mkr (216). Rörelseresultatet uppgick till -10,1 mkr (-2,7). Rörelsemarginalen uppgick till -7,6 procent (-1,2). Orderingången under perioden uppgick till 115 mkr (210).
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1