Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 augusti 2006

Biacore ansöker om avnotering

GE Healthcare, som efter fullföljande av det offentliga erbjudandet till aktieägare i Biacore International AB (Biacore), äger mer än 98 % av aktierna i Biacore, har hemställt till styrelsen för Biacore att en extra bolagsstämma hålls så snart som möjligt för val av ny styrelse för bolaget.

Styrelsen har i anledning härav beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Tidpunkt för bolagsstämman kommer att framgå av kallelsen. Vidare har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Biacore från Stockholmsbörsens O-lista med anledning av att Biacore inte längre uppfyller Stockholmsbörsens ägarspridningskrav.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2