Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 23 augusti 2006

PA Segenmark tillverkar biometriska pass

ACSC's finska dotterbolag Suomen PA Segenmark har påbörjat produktionen av de nya biometriska passen. Produktionen av de nya finska passen startade den 21 augusti 2006. Den första personen som fick det nya biometriska passet var inrikesministern Kari Rajamäki.

Satu Seppänen, VD för Suomen PA Segenmark, som ansvarar för personaliseringen av de biometriska passen, tror att produktionen kommer att komma igång utan någon större eftersläpning eftersom produktionen startar efter semesterperiodens slut. I praktiken kommer produktionen av de finska biometriska passen att ske utav tre parter i samarbete. Passboken kommer att tillverkas av holländska Sdu Identification BV, vilka också kommer att leverera produktionsmjukvara för personaliseringen av passen. Polisen kommer att ansvara för att lagra passansökandes personliga information och bilder digitalt och överföra dessa filer till Suomen PA Segenmark. Suomen PA Segenmark kommer att personalisera passen med personlig data, foto, signatur och biometrisk information. Denna information kommer också att lagras i passets mikrochip. Till att börja med kommer den biometriska informationen endast innehålla ansiktsinformation eftersom fingeravtryck ej kommer att lagras i mikrochipet från start. - Det nya finska passet är extremt säkert dokument. Det uppfyller de internationella standarder för biometriska pass satta av International Aviation Organisation (ICAO) och EU. Mikrochipet i passet är skyddat mot otillbörlig läsning, kopiering och ändring av lagrad data." Normal leveranstid kommer att vara en vecka och priset är satt till 46 euro. Giltighetstiden är satt till maximalt 5 år.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1