Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 augusti 2006

Lagercrantz laddar för förvärv

Lagercrantz Gruop, där bland annat distributören Acte ingår, gör ett aktieåterköp för att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter.

Styrelsen i Lagercrantz Group AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 23 augusti 2006 att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa årsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Lagercrantz Group AB innehar 736 423 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 24 414 232 st.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1