Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 augusti 2006

Deka-BDE förbud klubbat

Igår klubbade regeringen igenom beslutet att förbjuda användningen av flamskyddsmedlet Deka-BDE i nya produkter. Elektroniken och fordonsindustrin är dock undantagen. Förbudet gäller t.ex. textilier, möbelstoppning och kablar.

- DekaBDE hittar vi idag både i människa och rovfåglar. Det finns studier som tyder på att ämnet kan störa hjärnans utveckling och att det kan brytas ned till andra, farligare ämnen. Därför väljer vi nu att gå före EU och genomföra ett nationellt förbud, säger miljöminister Lena Sommestad. Ämnet är föremål för en riskbedömning på EU-nivå och slutsatsen där är att ytterligare studier måste tas fram för att minska de betydande osäkerheter som finns i bedömningen. Man vill bland annat upprepa en studie på möss som gjorts i Sverige, där man funnit störningar i hjärnans utveckling. EU: s egen vetenskapliga kommitté menar emellertid att man inte bör vänta på att ytterligare studier tas fram innan man vidtar riskbegränsande åtgärder mot deka-BDE. - Det är mycket positivt att Sverige går före och inför ett nationellt förbud. Tillräckligt med underlag finns redan för att konstatera att dekaBDE är skadligt för hälsa och miljö så det är hög tid att agera, säger Kjell-Erik Karlsson, Vänsterpartiet. Vissa varugrupper kommer att undantas från förbudet, så som fordon samt elektriska och elektroniska produkter eftersom dessa redan regleras inom EU. Redan idag vissa är andra bromerade flamskyddsmedel förbjuda inom EU.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2