Annons
Annons
Material | 29 augusti 2006

Sverige bäst på kopparåtervinning

Dramatiskt ökad kopparanvändning kräver hög återvinningsgrad. Enligt Scandinavian Copper Development Association (SCDA) är Sverige europabäst på kopparåtervinning.

Behovet av koppar har mer än fördubblats sedan 1970 och under de senaste tio åren har efterfrågan ökat med hela 37 procent. De främsta anledningarna till ökningen är att koppar, näst efter silver, är den bästa ledaren av elektricitet och ett av de viktigaste råmaterialen i all IT, telekom samt energiframställning. Också en ökad användning av koppar i byggbranschen märks samt en mycket snabb utveckling av den kinesiska marknaden. I dagsläget tillfredsställs 70 procent av kopparefterfrågan i världen genom gruvdrift och cirka 30 procent genom återvinning. Enligt den senaste statistiken från Copper Study Group, ICSG, en internationell organisation med anknytning till FN, är Europa ännu duktigare och redan idag kommer mer än 40 procent av kopparanvändningen i Europa ifrån återvunnet material. Återvinningen allt viktigare Sverige ligger långt framme när det gäller återvinning av elektronik och svenska Boliden AB återvinner idag en tredjedel av Europas elektronikskrot. Då koppar är återvinningsbar till 100 procent utan någon som helst kvalitetsförlust är återvinningen lönsam och blir allt viktigare. – Det är värdefullt också ur miljösynpunkt att återvinna koppar då det går åt 85 procent mindre energi att återvinna jämfört med att bryta ny malm, berättar Mariann Sundberg, vd för Scandinavian Copper Development Association i Västerås. Kina redan den enskilt största användaren av koppar 2005 uppgick världskonsumtionen av koppar till 20 miljoner ton. Europa är fortfarande den största användaren och svarar för 29 procent av efterfrågan. Samtidigt utmanar Kina som ökat snabbt från 9 procent av världsförbrukningen 2002 till 23 procent 2005. Också i Ryssland och Turkiet ökar kopparefterfrågan markant. Medvetet skall en allt större del av kopparanvändningen utgöras av återvunnet material. – Behovet av koppar ökar så snabbt att återvinningen är en viktig faktor inte bara ur miljösynpunkt. Från och med 2006 gäller WEEE-direktivet i hela EU. Det föreskriver att tillverkarna av elektronisk utrustning finansierar insamlingen och återvinningen av sina egna uttjänta produkter. Målet är att 75 procent av all uttjänt telekom - och IT-utrustning skall samlas in och att 65 procent skall återanvändas eller återvinnas. Sverige är bäst i Europa vilket inte bara innebär konkurrensfördelar för den svenska återvinningsindustrin utan också visar på hur enskilda insamlingsinsatser är kopplade till en hållbar utveckling av framtiden, säger Mariann Sundberg. Datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning innehåller 5-20 procent koppar. En dator till exempel kan innehålla 1,5 kg koppar. Enligt Europeiska Miljöbyrån såldes det 140 miljoner datorer 2003. När dessa skrotas motsvarar det en koppargruva med över 200 000 ton ren koppar att återanvända. Europas kopparanvändning: Elektricitet och energianvändningen motsvarar 65 procent av kopparanvändningen. Byggsektorn inklusive rördragningar, tak och fasader svarar för 25 procent av kopparanvändningen. Transportsektorn använder 7 procent. Resterande 3 procent av kopparanvändningen går till övrigt, till exempel till mynt och utsmyckning.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1