Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2001

Enorm tillväxtmöjlighet för EMS- företag

EMS- företagen kan se fram mot en kraftig omsättningsökning de kommande 12 månaderna enligt en undersökning av Bear Stearns.
Undersökningen, koordinerad av Bear Stearns, T.Hopkins, VD och EMS- analytiker, fann att märkestillverkare planerar att använda EMS- företag i högre grad än tidigare alltmer. Av de tillfrågade företagen svarade 85 % att de ska utöka sin outsourcing de kommande 12 månaderna. "Det är en gyllene möjlighet för kontraktstillverkare" säger Hopkins. "OEM´s har funnit att outsourcing är mycket förnuftigt och de planerar att öka användningen av kontraktstillverkare markant."
Bear Stearns årliga undersökning rörde världens ledande, medelstora och snabbväxande OEM- företag inom flera industrier. Av de 150 tillfrågade företagen svarade 104 och de representerar 71 % av beräknad 772 miljarder USD i omsättning av hårdvara. Några av resultaten är följande:
> 85% av OEM- företagen planerar att öka sin outsourcing inom de närmaste 12 månaderna.
> OEM's planerar att öka sitt beroende av EMS's för kretskorts- och kompletta monteringar. Kompletta monteringar kommer att öka intäkter på grund av ökade material- och lönekostnader.
> En genomsnittlig OEM hoppas kunna outsourca approximativt 73 % av den totala tillverkningen, detta är mer än 5 gånger gällande siffra på 13 %.
> 40 % av de OEM´s som svarade på undersökningen indikerar att de vill outsourca 90- 100 % av slutliga produkter. Detta indikerar en övergång till en 'virtuell tillverkningsmodell' där alla företags tillverkning sker hos kontraktstillverkare.
"Outsourcing är helt klart ökande i popularitet och har blivit en tillväxtmotor för industrin": säger Hopkins "Oavsett vad som händer i slutanvändarledet för elektronikprodukter så kan kontraktstillverkare se en omsättningsökning." Källa pcb007.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1