Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 september 2006

Sveriges största WiMAX-projekt

Med en av de hittills största satsningarna på trådlöst bredband i Sverige tar Mälarenergi Stadsnät ett rejält kliv framåt.

Genom att byta ut traditionell överföring av data - från elmätaravläsningar (GSM eller 3G-överföring) till en WiMAX-lösning - kan systerbolaget Mälarenergi Elnät göra avsevärda besparingar på sina avläsningskostnader (upp till en halvering av kostnaderna enligt preliminära beräkningar), samtidigt som dataöverföringen både blir snabbare och säkrare. En stor tekniksatsning av Mälarenergi öppnar stora möjligheter till nya former av service och tjänster i hela Västerås kommun. WiMAX-lösningen bygger dessutom bort de vita fläckarna på bredbandskartan i hela Västerås kommun. Även de hushåll som ligger utom räckhåll för traditionella bredbandslösningar kan nu kopplas upp. Västeråsborna behöver inte vänta länge på de trådlösa fördelarna. Det pilotprojekt som avslutades i maj följs nu av en snabb utbyggnad av WiMAX-nätet under hösten. Innan årsskiftet kommer ett antal nya basstationer täcka hela Västerås kommun. - Den här lösningen har många fördelar, både ur kort och långt perspektiv. Att både förbättra servicen och sänka våra kostnader är förstås dubbelt intressant. Förutom överföring av data från elmätaravläsningar kommer även processtyrning och mätningar att kunna ske via Stadsnätet, berättar Alf Edgren ansvarig på Mälarenergi Stadsnät. Denna satsning är också goda nyheter för dem som hittills inte kunnat nå med Stadsnäts fiberbaserade bredband. Denna satsning kompletterar det fiberbaserade nätet, och skall användas för de anslutningar som inte med rimlig ekonomisk möjlighet kan kopplas upp med fiber, Forfarande är det fiberanslutning som gäller inom de tätbebyggda delarna av staden. - Inte minst på landsbygden finns det många som hittills inte ens kunnat komma ifråga för ADSL eller andra alternativa lösningar. Med Wimax täcker vi nu upp alla dessa "vita fläckar" på kartan. - Vi har under en längre tid försökt hitta en bra lösning som både funktionellt och kommersiellt skulle täcka in våra kunder i omlandet. Men efter ett flertal dåliga erfarenheter av tekniker och företag beslöt vi att själva ta hand om utbyggnaden, berättar Alf Edgren. - Det gör vi tillsammans med MobileCity som har flerårig erfarenhet av liknande projekt i Sverige och Europa. Och med teknik som utvecklats av Intel känns det här som en mycket stabil lösning, förklarar Alf. - Mälarenergi Stadsnäts framsynta satsning liknar mycket de stora Wimaxlösningar som vi implementerar i framförallt USA, där man kombinerar tryggheten i en väl beprövad teknik, med möjligheten att bygga på med mobila lösningar i framtiden, säger Carl-Daniel Norenberg, produktansvarig på Intel. - Detta första steg handlar främst om s k fast trådlöshet (FWA, Fixed Wireless Access). Men det är förstås oerhört intressant att följa utvecklingen inom det mobila området. För vad blir nästa generation mobila lösningar - det som kallas "4G"? I dessa system kommer med stor sannolikhet WiMAX-tekniken att spela en stor roll, säger Alf Edgren. Redan i det första steget kommer Mälarenergi Stadsnät tillsammans med Västerås kommun att kunna erbjuda trådlöst bredband för evenemang, campingplatser, gästhamnar och andra nomadiska behov.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2