kostnader för RoHS omställning"" /> kostnader för RoHS omställning"" />
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 05 september 2006

"Hellre böter än att ta<br>kostnader för RoHS omställning"

Företag tar hellre böter än betalar kostnader för RoHS-omställningen.

Det kan vara dyrt att möta kraven från EU-direktivet RoHS. Stora investeringskostnader för ny utrustning samt utbildning av personal kan komma att belasta företagens utgiftssida. Enligt Electronic News så är många företag beredda att riskera böter för att få slippa dessa kostnader.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2