Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 september 2006

Alfa Laval har avförts från de så kallade ”Desert Storm-stämningarna”

Alfa Laval har avförts som svarande i de pågående rättsliga processerna i Texas, USA, rörande påstådda skador som kan ha uppkommit i samband med Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”.

Några av Alfa Lavals dotterbolag, jämte ett 70-tal andra svaranden, stämdes 1994 i två mål i en domstol i Brazoria County, Texas, USA. Kraven rörde skador som påstods ha uppkommit under Gulfkriget 1991, även känt som ”Desert Storm”. Skadeståndsanspråken i dessa mål uppgick till över en miljard USD (7,5 miljarder SEK) vardera, och i målen hävdades att utrustning som levererats av Alfa Lavals dotterbolag, och andra företag, använts vid tillverkning av irakiska vapen. Alfa Laval framförde tidigt en begäran om att avföras från målen och har sedan november 1995 väntat på ett avgörande från domstolen. Domstolen i Brazoria County har nu beslutat att avföra samtliga Alfa Lavals dotterbolag som svaranden i stämningar kring Gulfkriget.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1