Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 september 2006

OWEBA dubblar ytmonteringen

OWEBA Elektronik AB genomför ett investeringspaket från Assembléon / Scanditron, som bland annat innefattar en Assemblénon-Opal-X II – ytmonteringsmaskin.

OWEBAs fokus på flexibel svenskproducerad elektronik med långsiktiga kundrelationer har lagt grunden för vidare expansion där företaget nu tar ytterligare ett steg. Under våren 2006 har den goda orderingången fortsatt och man ser en vidare positiv trend. Detta gör att OWEBA nu genomför ett investeringspaket från Assembléon / Scanditron, som bland annat innefattar en Assemblénon-Opal-X II – ytmonteringsmaskin. ”Satsningen innebär att vi mer än fördubblar vår kapacitet i ytmonteringen, vilket gör att flexibiliteten i serie-storlekar ökar. Detta tillsammans med den ökade kort-flexibiliteten och möjlighet att korta ledtider ger oss och våra kunder ytterligare konkurrensfördelar”, säger Erik Dahlgren, VD för OWEBA. Med i investeringspaketet ligger även en kompetenshöjning av medarbetarna i fördjupade kunskaper i yt-, och hålmontering. ”Med tanke på de reaktioner som tillkännagivandet gav internt bland medarbetarna, ser jag även att detta ytterligare stärker vår kundfokus”, avslutar Erik Dahlgren.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2