Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 september 2006

Tilgins nyemission övertecknad -<br>får in ca 46 miljoner kronor

Tilgin AB (publ) har genomfört en företrädesemission riktad till sina befintliga aktieägare och innehavare av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Tilgin får in cirka 46 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen syftade till att säkerställa bolagets kortfristiga rörelsekapitalfinansiering och finansiering av produkt- och verksamhetsutveckling. Nyemissionen omfattade 6 610 477 aktier till en emissionskurs av 7 kronor per aktie. Varje tvåtal aktier som innehades av aktieägare eller som innehavare av konvertibler eller teckningsoptioner var berättigad att konvertera till respektive teckna, berättigade till teckning av en ny aktie. Erbjudandet övertecknades. "Det här är glädjande för bolaget. Vi befinner oss i en spännande fas och nyemissionen stärker vår finansiella ställning för kontinuerliga investeringar i våra produkter och vår verksamhet till dess att lönsamhet uppnås. Vi är nu bättre positionerade för att kunna dra nytta av den snabbväxande marknaden för IP-baserade telefoni- och TV-lösningar", säger Jan Werne, VD för Tilgin. En starkare finansiell ställning innebär också större trygghet för Tilgins anställda, kunder och leverantörer. "Vi står fast vid vår tillväxtstrategi. Under perioden januari till juni i år har Tilgin vuxit med över 300 procent, jämfört med samma period förra året", säger Jan Werne. Emissionen har riktats till befintliga aktieägare och innehavare av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Efter genomförd nyemission kommer det totala antalet aktier i Tilgin att uppgå till 18 728 870. Målsättningen att nå lönsamhet under det andra halvåret 2006 kvarstår, liksom ambitionen att notera Tilginaktien under 2006.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1