Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 september 2006

198 miljoner till telekomutveckling

Regeringen har fattat beslut om ett paket av åtgärder för att vidareutveckla svensk IT- och telekomindustris internationella konkurrenskraft.

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att skapa ett kraftfullt strategiskt IT- och telekomforskningsprogram för att stärka konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i den svenska IT- och telekombranschen. Regeringen avsätter 99 miljoner kronor för genomförandet av forskningsprogrammet och företagen i branschen skjuter till ytterligare 99 miljoner kronor. Totalt omfattar forskningsprogrammet 198 miljoner kronor. - Sverige har redan idag en unik position inom IT- och telekom. Forskningsprogrammet kommer att stärka samverkan kring ny teknik, nya tjänster och nya affärsmodeller. Det ger goda förutsättningar för oss att fortsätta att tillhöra världstoppen inom dessa områden, säger näringsminister Thomas Östros. Regeringen ger vidare Vinnova i uppdrag att genomföra ett FoU-program för att stärka användandet av industriell IT i små och medelstora företag. Programmet kommer att fokusera på IT i produkter, tjänster, produktion och produktutveckling. Regeringen satsar 18 miljoner kronor, och industrin skjuter till lika mycket. Till detta lägger regeringen också uppdrag till Verva och Nutek att gemensamt analysera behoven och ta fram förslag på hur utvecklingen av offentliga e-tjänster för små och medelstora företag kan stödjas. Syftet är att underlätta företagens kontakter med myndigheter, leverantörer och kunder. - Jag tycker att detta är ett bra exempel på näringspolitik när den är som bäst. Tillsammans tar staten och industrin ett ansvar för kunskap och förnyelse i en bransch som är utsatt för hård internationell konkurrens. Med gemensamma satsningar bidrar vi till tillväxt, sysselsättning och världsledande positioner för den svenska IT- och telekombranschen.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2