Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 september 2006

PartnerTech förvärvar Hansatech

PartnerTech AB har förvärvat samtliga aktier i Hansatech Group i Storbritannien för att ytterligare stärka sin närvaro i Europa - i linje med strategin att kombinera närhet till kunden med tillverkningsenheter och leverantörsnätverk.

"Genom förvärvet i Storbritannien stärker vi vår plattform för fortsatt internationell tillväxt. Förvärvet stämmer väl med vår strategi att kombinera närhet till kund med tillverkning, leverantörer och kompetenser i andra delar av världen," säger Mikael Jonson (bilden), VD i PartnerTech. Hansatech Group har anläggningar i Cambridge, King's Lynn och Poole, cirka 320 anställda och en årlig omsättning på drygt £20 miljoner. Företaget har en hög kompetens inom bland annat prototyptillverkning, box build samt kretskortsmontering. Företaget bedöms ha en väl inarbetad kundbas, stark balansräkning och en stabil vinstgenerering. Gary Howse, VD i Hansatech Group, välkomnar PartnerTech som ägare: "Vi ser att vi nu med hela PartnerTechs struktur får ett mycket starkt erbjudande till våra kunder. Hansatechs marknad och position tillsammans med PartnerTechs struktur och affärsupplägg kommer att skapa mervärden för alla inblandade." Den brittiska marknaden för industriprodukter inom elektronik är mycket fragmenterad. Hansatech tillhör de fem största aktörerna på marknaden. PartnerTech beräknas betala cirka £5,8 miljoner (£4,7 miljoner exklusive kassa och skulder) för 100 procent av aktierna i Hansatech, inklusive en tilläggsköpeskilling. Av den totala köpeskillingen betalas £2 miljoner med PartnerTech aktier, resterande summa erläggs kontant. Betalningen med aktier innebär en emission om 211 875 PartnerTech aktier baserat på det bemyndigande som beslutades vid den senaste årsstämman. Förvärvet väntas få en omedelbart positiv effekt på PartnerTechs resultat per aktie med cirka 60-80 öre på årsbasis. Övervärden och goodwill beräknas till ungefär SEK 20 miljoner.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1