Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 september 2006

ProstaLund planerar stora omstruktureringar

Som ett led i av styrelsen beslutade omfattande omstruktureringar flyttar ProstaLund, som är stor kund till PartnerTech, sin kommersiella och finansiella verksamhet från Lund till Stockholm/Uppsala regionen.

Förflyttningen är tänkt att ske i början av nästa år och berör ett knappt tiotal personer. Bolagets och styrelsens säte är fortsatt beläget i Lund där bolaget också har sina verksamheter inom teknisk utveckling, myndighetskontakter, kvalitetsledning samt produktion och distribution. "För att höja tempot mot marknadsmässig framgång och finansiell stabilitet har ett antal förändringar genomförts i ProstaLund. En övertecknad nyemission, förändrad styrelse, ny koncernchef, nytt dotterbolag för marknadsföring i USA samt förändringar i ägarstrukturen har genomförts under de senaste månaderna. En flyttning av delar av verksamheten är ett svårt och strategiskt viktigt beslut, men för att nå uppställda kommersiella mål är styrelsen och VD övertygade om att Stockholm/Uppsala-regionen är rätt lokalisering för dessa verksamheter inom ProstaLund," säger Per Carendi, nytillträdd styrelseordförande i ProstaLund. Ulf Rosén har under sommaren tillträtt som ny VD i ProstaLund. Han kommer närmast från en position, som VD för Life Science Management Group AB och koncernchef för NeoPharma AB (publ) som under 2005 framgångsrikt såldes till Tysklandsbaserade Solvay Pharmaceuticals. "Jag har erfarenheter av att bygga, strukturera och effektivisera bolag, som sedan förstärkts genom produktintroduktion på nya marknader," säger Ulf Rosén, nytillträdd VD för ProstaLund. "Vad gäller ProstaLund tror jag starkt på den befintliga tekniken och att det finns en stor ekonomisk potential för behandlingsmetoden. Nu är fokus på att säkerställa den kommersiella framgången. Mitt huvudsakliga mål är att inom 3-4 år skapa ett stabilt och lönsamt bolag, d v s ett bolag som också är kapabelt att ge ägare och finansiärer en god avkastning på sitt kapital," fortsätter Ulf Rosén. Ledningen har informerat berörd personal, som kommer att få ta ställning till om man önskar flytta till Stockholm/Uppsala-regionen. Berörda fackliga organisationer kommer att kallas till primärförhandlingar, då förflyttningen även innehåller en tänkt omorganisation.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2