Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 september 2006

Ericsson slår ihop fasta och mobila<br>nät, anställer 500 ingenjörer

Ericsson inför en mer kundorienterad organisation med tre affärsenheter, optimerade för att möta sina olika marknadsförutsättningar. Ericsson planerar även att anställa 500 ingenjörer.

"Vi är starkare än någonsin och det är rätt tid att öka takten i vår affärsutveckling. Vi vill ta en ledarposition på marknaden där kommunikation och media möts", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi ska dra fördel av vår ställning inom mobilnät, tjänster och transmission och utöka vårt ledarskap inom nästa generations konvergerade IP-nät. Samtidigt ska vi ha fokus på multimediaapplikationer och -tjänster, ett område med uppenbara affärsmöjligheter och med en stark potential till att öka nätkapaciteten och operatörernas investeringar". Den nya organisationen kommer att ha ett ännu starkare kundfokus och bereda väg för fortsatta effektivitetsförbättringar inom hela företaget. För att stärka Ericssons teknikledarskap kommer ytterligare 500 ingenjörer att rekryteras för att accelerera forskningen, särskilt inom områdena nästa generations IP-nät och multimedia. Den nya organisationen kommer att påverka nuvarande affärsområden och huvudkontoret i Stockholm. Företaget kommer att ha tre affärsområden: Networks, Global Services och Multimedia. Affärsområde Networks Integrationen av Ericssons verksamhet inom fasta och mobila nät möjliggör ett fokuserat erbjudande som stödjer operatörernas strategier för att nå konvergerade och mer kostnadseffektiva nät. Området kommer att utgöras av mobil och fast access, kärnnät och transmission samt nästa generations IP-nät. Ericsson är världsledande inom mobila nät och har en ledande position inom fastnät. De tidigare affärsområdena Systems, Access och Broadband networks kommer att integreras i det nya affärsområdet liksom Ericsson Power Modules och Cables. Området kommer att ledas av Kurt Jofs, vice VD och för närvarande chef för affärsområdet Access. Området kommer att ha cirka 21 500 anställda. Affärsområde Globala tjänster Området, som består av professionella tjänster och installation av nätutrustning, kommer att fortsätta erbjuda operatörer teknikutveckling och kostnadseffektiv nätdrift. Operatörerna erbjuds skalfördelar och expertkunnande samt förstklassig driftsverksamhet och avsevärda kostnadsbesparingar. Ercisson ansvarar i dag för driften av telenät med mer än 65 miljoner abonnenter och erbjuder dygnet-runt service till nät med 725 miljoner abonnenter. Området, som bildades 1999, påverkas inte av den nya organisationen och Hans Vestberg, vice VD, kommer att fortsätta leda verksamheten. Ericssons tjänsteorganisation har cirka 23 000 anställda världen över. Affärsområde Multimedia Telenäten erbjuder en personlig förbindelse till varje enskild mediakonsument liksom interaktivitet och nya affärsmöjligheter. År 2005 värderades multimediamarknaden - TV, musik, spel, video, radio och tryckt media via fasta och mobila nät - till strax under EUR 20 miljarder och förväntas överstiga EUR 100 miljarder år 2011. I dag finns det cirka 2,5 miljarder mobiltelefonabonnenter av vilka ett växande antal håller på att uppgraderas till mobilt bredband. Trafiken i de mobila näten förväntas öka fyra gånger inom de närmaste fem åren, huvudsakligen till följd av fortsatt abonnenttillväxt, övergång från fast till mobil rösttrafik, men särskilt från ökad datatrafik från applikationer för det mobila kontoret, musiknerladdning, mobil TV och andra multimedia-applikationer. I dag har cirka 250 miljoner hem fast bredbandsuppkoppling. Antalet fortsätter att öka snabbt och trafiken väntas öka ännu mer inom de närmaste fem åren. Tillväxten kommer att drivas av olika bredbandstjänster inklusive IP TV, det vill säga Interactive Personalized TV. Det nya området kommer att utgöras av enheten för multimedia inom tidigare affärsområdet Systems samt affärsområdena Enterprise och Ericsson Mobile Platforms, samt Ericsson Consumer and Enterprise Lab. Området kommer att ha cirka 4 000 anställda. Chefen för affärsområdet multimedia kommer att annonseras inom kort. "Inom multimediaffären har vi innehålls- och applikationskunnande liksom överlägset teknikkunnande samt starka relationer med innehållsleverantörer och operatörer. Och låt oss inte heller glömma vår starka tillgång i Sony Ericsson Mobile Communications och vår nära relation med Sony - allt detta stärker vårt konsumentperspektiv i vårt helhetserbjudande", avslutar Carl-Henric Svanberg. Den nya organisationen gäller från och med 1 januari 2007. Affärsområdet Networks kommer att inkludera radioaccess, kärnnät, transport- och fasta nät som ingår i redovisningssegmentet Systems. Affärsområdet Networks kommer också att inkludera Ericsson Power Modules och Cables vilka ingår i redovisningssegmentet Övriga verksamheter. Affärsområdet Multimedia kommer att inkludera Multimedia systems som ingår i redovisningssegmentet Systems och affärsområdena Ericsson Mobile Platforms och Enterprise vilka ingår i redovisningssegmentet Övriga verksamheter. Affärsområdet Global services förblir oförändrat.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1