Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 september 2006

VD-byte på TeliaSonera

Anders Bruse ny VD för TeliaSonera Sverige efter att Marie Ehrling lämnar TeliaSonera på egen begäran.

Anders Bruse har idag utsetts till verkställande direktör för TeliaSonera Sverige efter att Marie Ehrling har valt att lämna TeliaSonera efter nästan fyra år. Marie Ehrling kommer att stå till TeliaSoneras förfogande fram till halvårsskiftet 2007. - Jag har haft en fantastisk tid på TeliaSonera. Telekombranschen är mycket dynamisk och marknaden står under stark förändring. Jag är stolt över att vi inom TeliaSonera Sverige lyckats hålla vår starka marknadsposition under de senaste åren när konkurrensen hårdnat och samtidigt som det pågår ett stort och nödvändigt omställningsarbete inom verksamheten. Jag vill rikta ett stort tack till alla mina medarbetare inom TeliaSonera Sverige som med stor kompetens och en stark vilja möjliggjort att verksamheten utvecklats på ett positivt sätt. Beträffande mina framtidsplaner är det ännu inte klart vad jag ska göra, säger Marie Ehrling i en kommentar. - Marie Ehrling har gjort stora insatser för TeliaSonera i en period av betydande omställningar. Jag har uppskattat samarbetet med Marie högt och det har inte bara varit roligt att jobba med henne utan också utvecklande. Marie har levererat fina resultat i den svenska verksamheten. Jag önskar Marie all lycka i framtiden och är övertygad om hennes fortsatta framgång, säger Anders Igel verkställande direktör och koncernchef för TeliaSonera. Anders Bruse är född 1954 och civilingenjör, teknisk fysik, från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har också studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Anders Bruse har arbetat i Telia/TeliaSonera sedan 1989, bland annat som chef för Affärsområde Enterprises med en omsättning på 20 GSEK och 16 500 anställda och som chef för TeliaMobile Sverige med en omsättning på 11 GSEK och 1 100 anställda. Han har även varit projektledare för sammanslagningen av Telia och Sonera under 2002. Närmast kommer Anders Bruse från befattningen som chef för Products and Services inom TeliaSonera Sverige. Före TeliaSonera-tiden har Anders Bruse bland annat arbetat inom Ericsson och Vattenfall.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1