Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 september 2006

Autoliv frigör 57 MUSD från skattereserveringar

Autolivs resultat för det tredje kvartalet kommer att påverkas av upplösningar om ca. 57 MUSD av skattereserver.

Genom åtgärden kommer koncernen skattepost i det tredje kvartalet att bli positiv och den faktiska skattesatsen att bli exceptionellt låg både för årets första nio månader och i bokslutet för helåret 2006. Koncernens egna kapital ökar med ca 2% av denna engångseffekt som motsvarar ungefär 70 cent i vinst per aktie. Baserat på koncernens kapitalstruktur i det senaste bokslutet (dvs den 30 juni) ökar rörelsekapitalet i förhållande till försäljningen med ca. en procentenhet och räntabiliteten på eget kapital (beräknas på årsbasis) förbättras med drygt 2 procentenheter. Åtgärden att frigöra ca. 57 MUSD från skattereserverna beror på att en skattegranskning av Autoliv Inc nyligen avslutats i USA och att den därefter följande perioden för den ameri¬kanska skattemyndigheten att ompröva Autolivs deklarationer löpte ut den 18 september. Deklarationerna har därmed fastställts utan att de skattereserver som avsattes för de aktuella åren har behövts användas. Deklarationerna omfattade de sex taxeringsåren fram till den 31 december 2002 från bildandet av Autoliv Inc den 1 maj 1997.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1