Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 september 2006

Senea får order från Alingsås Energi

Senea AB och Alingsås Energi Nät AB har tecknat avtal om leverans av mätvärdesinsamlingssystem för ca 1.000 mätpunkter som skall vara klart 2007-07-01.

Avtalet innehåller också en option omfattande full utbyggnad till ca 12.000 mätpunkter med leverans senast 2009-07-01. "Jag ser fram emot att få ett system som möjliggör enklare fakturor till våra kunder. Vi kan då fakturera efter verklig förbrukning på månads- eller timbasis, istället för som idag på basis av en årlig manuell avläsning." säger Jan Olofzon, VD på Alingsås Energi. Senea CustCom systemet som levereras är baserat på Seneas väl beprövade radiosystem som redan idag finns hos ett stort antal kunder. Antalet levererade mätpunkter med radiokommunikation uppgår till mer än 160.000. "Efter att vi genomfört vår upphandling i konkurrens med flera systemleverantörer på marknaden, är vi mycket nöjda med att ha fått Senea som leverantör. Våra planer är att detta skall bli ett system för framtiden som hjälper oss att utveckla nya tjänster, inte minst för att möta efterfrågan på energieffektiva leveranser". fortsätter Jan Olofzon. Senea är den leverantör som har störst och längst erfarenhet av att genomföra nyckelfärdiga leveranser av mätvärdesinsamlingssystem. Med denna leverans till Alingsås Energi adderas ytterligare ett viktigt projekt i orderboken till de 14 nu pågående leveranserna. "Senea har fördelen av att kontinuerligt under lång tid ha fått beställningar på, och genomfört, leveranser av mätvärdesinsamlingssystem. Det har gett Senea möjlighet att successivt utveckla och förfina sina metoder för att genomföra denna typ av projekt enligt tidplan och uppnå överenskomna prestanda. Projektgenomförande är ett område som ligger mig varmt om hjärtat från min tidigare verksamhet och det är prioriterat att även framöver kontinuerligt utveckla Seneas metoder och arbetssätt för att genomföra sina leveranser så effektivt som möjligt." säger Patrik Forsgren, nytillträdd VD för Senea.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1