Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 september 2006

WiMAX och fast fiber ska göra<br>Stockholm till ledande IT-huvudstad

Med målet om ett hållbart informationssamhälle för alla, har Stokab, Intel, Ericsson och Cisco Systems dragit igång projektet Stockholm Digital City.

Stockholm Digital City innebär att ett trådlöst operatörsneutralt nät, baserat på WiMax-standarden, integreras med Stokabs fasta fibernät. Stokab samarbetar i projektet med de tre teknikleverantörerna Intel, Cisco Systems och Ericsson. Tanken är att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och operatörsneutral ICT-infrastruktur även inom glesbygd, till exempel i skärgården. Stockholm är relativt ensamt om att ta ett sådant helhetsgrepp om regionen, vilket gör att det finns en reell chans för Stockholm att placera sig på den internationella IT-kartan. Infrastrukturen kommer att vara öppen på lika villkor för alla; operatörer, tjänsteleverantörer, offentlig sektor och företag. – Med stöd av samarbetet inom projektet Stockholm Digital City ökar vi möjligheterna att förverkliga Stokabs vision att sätta Stockholmsregionen i allmänhet, och Stockholm Stad och Stokab i synnerhet, på världens IT-karta som ledande när det gäller "ett hållbart informationssamhälle för alla". Än är vi ensamma i världen med att integrera en operatörsneutral trådlös infrastruktur med ett fast öppet nät, säger Staffan Lundgren, VD för AB Stokab. Stokab genomför sedan ett år tillbaka dels en pilotstudie inom Stockholms stad, dels en i Värmdö kommun för att utvärdera teknik och funktionalitet. När det gäller Wimax och möjligheter att integrera denna trådlösa teknik i en operatörsneutral ICT-infrastruktur. I Värmdö och Vaxholms kommuner blir det under hösten möjligt för fastighetsägare, Värmdöbor och företag att sätta upp en WiMax-mottagare och få tillgång till bredband. Inom Stockholms stad testas WiMax inom stadsdelarna Bromma, Hässelby och Vällingby. Som exempel ansluts barnstugor och liknande till stadsdelsnämndernas verksamhetssystem och tjänster. När pilotstudierna är avslutade och utvärderade och kommunfullmäktige i Stockholm stad samt Stokabs ägare, Stockholm Stadshus AB, tagit ställning till Stokabs förslag till strategi avseende trådlös infrastruktur kommer beslut att ske hur man täcker in nya områden i staden och i Stockholmsregionen. – Inom Stockholm Digital City driver vi fram fungerande exempel med trådlöst bredband inom skola, hem- och åldringssjukvård, säger Carl-Daniel Norenberg, ansvarig för offentlig sektor på Intel i Norden. På så sätt skapas goda exempel från offentlig förvaltning och sjukvård, som i sin tur verkar som motor för utbyggnaden av infrastrukturen. Det geografiska område som Stockholm Digital City på sikt ska kunna täcka är i princip samtliga kommuner i Stockholm län, från Värmdö i öst till Nykvarn i väst, och från Nynäshamn i söder till Hallstavik i norr. Även innerstaden beräknas få WiMax-täckning, men här kommer nätet att användas främst för nomadiska behov då fast anslutning sker över fibernätet. – Framtidens nätanvändning bygger på intelligenta tjänster i intelligenta nätverk, säger Sverker Hannervall, vd Cisco Systems i Sverige. Med en säker plattform kan vi tillsammans skapa nya spännande tjänster som ökar produktiviteten och tillgängligheten i offentlig sektor och näringsliv i regionen. Stockholm Digital City är ett utmärkt exempel på ett initiativ som sätter användarna och deras behov i centrum. Efter avslutad upphandling står det klart att det är det norska bolaget Nera ASA som levererar den tekniska utrustningen. Under projektets gång har Intel haft en rådgivande roll. Även Cisco Systems och Ericsson bidrar med teknisk expertis och förslag till lösningar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1