Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2006

BenQ skyldig Nolato 70 Miljoner

BenQ Mobile, och tidigare Siemens Mobile, som ska lägga ned, har varit och är en viktig kund till Nolato även om volymerna och Nolatos exponering mot bolaget successivt minskat. Under tredje kvartalet svarar BenQ Mobiles verksamhet för uppskattningsvis cirka 18 procent av Nolatos totala omsättning.

Nolato bevakar och bearbetar de risker som uppstår till följd av utestående kundfordringar och komponenter i lager. Den finansiella risken på utestående kundfordringar och varulager bedöms uppgå till maximalt 70 Mkr netto. Därtill finns en finansiell risk i nedlagda projektkostnader samt i förpliktelser mot materialleverantörer, vilket för närvarande är under utredning. "Vi är överraskade över dagens besked från BenQ, och behöver ytterligare information och kontakter för att konkretisera och bedöma återverkningarna på vår verksamhet. Vi ser dock redan nu tecken på att leveranser överflyttas till BenQs Shanghai fabrik. Vi kommer kontinuerligt att följa utvecklingen kring detta och senast i kommande kvartalsrapport, den 25 oktober, lämna ytterligare information.", säger Nolatos koncernchef Georg Brunstam.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2