Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2006

Teleca påverkas av BenQ-krashen

BenQ Mobile GmbH & Co OHGs verksamhet i Tyskland är kund till Teleca. Fram till idag uppgår upplupna intäkter och kundfordringar hänförbara till BenQ Mobile GmbH & Co OHGs verksamhet i Tyskland till totalt ca 43 Mkr.

Idag arbetar Teleca för BenQ Mobile GmbH & Co OHGs verksamhet i Tyskland i huvudsak med ett 3G-telefonprojekt som är planerat att avslutats i februari 2007. Projektet har fram till idag beräknats bidra med en nettointäkt på ca 18 Mkr under fjärde kvartalet 2006 och ca 38 Mkr under första kvartalet 2007 varav ca 20 Mkr avser licensintäkter. Teleca väntar på ytterligare information gällande händelsens utveckling. Teleca kommer att lämna mer information när de eventuella följderna för Teleca är kända.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1