Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 september 2006

GIAB planerar att styra upp Elektrotryck

Efter finansiella problem har nu Elektrotryck fått en ny finansiellt stark ägare som ger möjligheter till en vidareutveckling och expansion av verksamheten. Den nya ägaren GIAB har specialiserat sig på att köpa, utveckla och förädla företag med en sund kärnverksamhet men som har ekonomiska eller strukturella problem.

"Elektrotryck är ett högteknologiskt företag som har en djup och unik kunskap i mönsterkortsteknologi. Elektrotryck är marknadsledande och dess främsta styrka är att mycket snabbt utveckla prototyper för mönsterkort till bland annat telekomindustrin. Utvecklingsprocesserna och modellskiften går allt snabbare och behovet att snabbt ta fram nya prototyper och utvecklingskort inom mönsterkortsteknologin ökar, inte minst inom den expanderande telekomindustrin. Därför tror jag så starkt på att Elektrotryck kommer att expandera och bli ett av våra kärninnehav inom GIAB-gruppen." säger Mats Gabrielsson, styrelseordförande för GIAB. De ekonomiska problem som bolaget brottats med är nu lösta. "Det har varit tuffa förhandlingar men nu är det klart och bolaget kan titta framåt med stor tillförsikt. Med stöd av vår finansiella styrka och erfarenhet från denna typ av affärer finns mycket goda förutsättningar till framgång för Elektrotryck. Vi är långsiktiga ägare, vilket Elektrotrycks kunder, leverantörer och personal säkert uppskattar. Dessutom känns det bra att vi medverkar till att ett högteknologiskt elektronikföretag kan vara kvar i Sverige", säger GIAB:s Vd Kenneth Eriksson. Som evertiq tidigare meddelat har Michael Grundström utsetts till ny VD. Grundström kommer närmast från GIAB:s IT-företag TCM, där han varit vice VD. "Jag är taggad inför mina nya arbetsuppgifter och min första viktiga uppgift blir att se till att bolagets kunder kan känna sig fullt trygga med att vi kan leverera i rätt tid till högsta kvalitet. Det är också oerhört viktigt att Elektrotryck nu får en stark ägare med resurser så att vi kan fortsätta vara i spjutspets med vår mönsterkortsteknologi." Elektrotryck har 40 anställda och omsatte 2005 48 mkr. GIAB äger eller deläger 20 bolag inom IT-telecom, fastigheter , industri o handel samt tjänster. GIABs affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet, men som har strukturella eller finansiella problem, tillföra management- och finansiella resurser för att förädla och utveckla företagen. GIAB koncernen omsatte 442 mkr och hade en vinst 2005 på 77 miljoner mkr efter skatt.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2