Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 oktober 2006

Svenskt förbud för flamskyddsmedel innehållande dekaBDE

Det svenska förbudet gäller användning av dekaBDE som flamskyddsmedel bland annat i textilier, möbelstoppningar och kablar men inte i elektrisk och elektronisk utrustning eller apparater. Förbudet träder i kraft den första januari 2007.
Den nya svenska lagen från den 24 augusti i år med förbud att använda flamskyddsmedlet dekaBDE har skapat ovisshet om förbudets omfattning. Efter samtal med Inger Cederberg på Kemikalieinspektionen (KemI) har bilden klarnat.

Den nya lagen (SFS 2006:1075) innebär ändringar av den gamla lagen om hantering av kemiska produkter (SFS 1998:944) i avsnitten § 4 a, b och c.

- I § 4 a. förbjuds flamskyddsmedel som innehåller dekaBDE i högre halt än 0.1viktsprocent

- I § 4 b meddelas undantag för:
- fordon ,
- produkter som uppräknas § 11 a. Dessa produkter är produktkategorierna 1 – 7 och 10 i WEEE-direktivets ( SFS 2005:209) bilaga 1 samt belysningsarmatur för hushållsändamål och glödlampor. På grund av ett förbiseende kom inte produktgrupperna 8 "Medicintekniska produkter—" och 9 "Övervaknings- och kontrollinstrument" med bland undantagen. KemI kommer att korrigera detta fel i lagstiftningen.

- I § 4 c ger KemI möjligheter att meddela undantag från förbudet i § 4 a Undantaget för dekaDBE i EUs förbud för bromerade flamskyddsmedel är i fara Nyheter från Kemikalieinspektionen 2006 09 28.

Från Kommissionen kommer uppgifter om att mängden av förbjudna nonaBDE i det tillåtna dekaBDE ofta överskrider det tillåtna värdet. Enligt Kommissionens rättstjänst får de produk-ter som innehåller sådant förorenat dekaBDE inte släppas ut på marknaden.

Kemikalieinspektionen kommer i sin tillsyn att begära information om hur höga halter av nonaBDE som finns dekaBDE behandlade produkter.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-1