Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 oktober 2006

Svenskt förbud för flamskyddsmedel innehållande dekaBDE

Det svenska förbudet gäller användning av dekaBDE som flamskyddsmedel bland annat i textilier, möbelstoppningar och kablar men inte i elektrisk och elektronisk utrustning eller apparater. Förbudet träder i kraft den första januari 2007.

Den nya svenska lagen från den 24 augusti i år med förbud att använda flamskyddsmedlet dekaBDE har skapat ovisshet om förbudets omfattning. Efter samtal med Inger Cederberg på Kemikalieinspektionen (KemI) har bilden klarnat. Den nya lagen (SFS 2006:1075) innebär ändringar av den gamla lagen om hantering av kemiska produkter (SFS 1998:944) i avsnitten § 4 a, b och c. - I § 4 a. förbjuds flamskyddsmedel som innehåller dekaBDE i högre halt än 0.1viktsprocent - I § 4 b meddelas undantag för: - fordon , - produkter som uppräknas § 11 a. Dessa produkter är produktkategorierna 1 – 7 och 10 i WEEE-direktivets ( SFS 2005:209) bilaga 1 samt belysningsarmatur för hushållsändamål och glödlampor. På grund av ett förbiseende kom inte produktgrupperna 8 "Medicintekniska produkter—" och 9 "Övervaknings- och kontrollinstrument" med bland undantagen. KemI kommer att korrigera detta fel i lagstiftningen. - I § 4 c ger KemI möjligheter att meddela undantag från förbudet i § 4 a Undantaget för dekaDBE i EUs förbud för bromerade flamskyddsmedel är i fara Nyheter från Kemikalieinspektionen 2006 09 28. Från Kommissionen kommer uppgifter om att mängden av förbjudna nonaBDE i det tillåtna dekaBDE ofta överskrider det tillåtna värdet. Enligt Kommissionens rättstjänst får de produk-ter som innehåller sådant förorenat dekaBDE inte släppas ut på marknaden. Kemikalieinspektionen kommer i sin tillsyn att begära information om hur höga halter av nonaBDE som finns dekaBDE behandlade produkter.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1