Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 oktober 2006

Nearsourcing - Hur funkar det?

Vad ligger egentligen bakom begreppet Nearsourcing? Vad gör egentligen NOTE så konkurrenskraftiga? Martin Linder, Business Development Manager, NOTE AB ställs mot väggen.

Fler och fler kontraktstillverkare har kommit på idén att fånga sina kunder tidigt i värdekedjan. En rad faktorer motiveras in i varför man vill in på sin kund så tidigt som möjligt. Det pratas om kvalitetsaspekter, "time to market", totalkostnad och även att ju tidigare man når sin kund i värdekedjan desto tätare blir samarbetet och därmed blir affären mer lukrativ för kontraktstillverkaren då kunden i praktiken köper fler tjänster av kontraktstillverkaren. Alla företag vill naturligtvis framstå som ledande och som "det bästa alternativet". Företagens egna patenterade benämningar på sina konkurrenskraftiga koncept säger dock inte alltid exakt vad som ligger bakom, eller hur de egentligen uppfyller vad de lovar i form av kortare "time to market" osv. NOTE kallar sitt koncept Nearsourcing men vad ligger egentligen bakom begreppet? Hur går NOTE till väga för att se till att korta ner sina kunders "time to market"? Vi ställer NOTE ABs Business Development Manager, Martin Linder mot väggen. Vad är Nearsourcing? -Nearsourcing har för oss blivit något av en affärsidé, säger Martin Linder. Han fortsätter: -Vi på NOTE har valt lägga in väldigt mycket i begreppet, bl.a. en väl genomtänkt strategi på vilka funktioner och mervärden kunden vill ha nära och vilka som vi kan flytta till mer kostnadseffektiva regioner. Som exempel har många kunder önskemål om att utveckling och industrialisering skall vara lättillgängliga medan däremot serieproduktion skall ske till så låg kostnad som möjligt, geografin är av mindre betydelse. Man skulle kunna säga att det är en utvecklad form av outsourcing där vi även erbjuder ett stort antal merväden för kunden, bl.a. kortare "time to market", friktionsfri produktionsflytt mm. Hur kan Nearsourcing korta era kunders "time to market"? -Genom att vi tidigt får vara med i värdekedjan, redan på utvecklingsstadiet. Kundernas kärnkompetens och deras produktidé skall de få hålla på med. Vi kan hjälpa dem med allt annat. Vi vill vara med hela vägen från schema till produkt, säger Martin Linder. Vad är det som gör er mycket snabbare än era kunder på detta då? -Här kommer begreppet NOTEfied in. NOTEfied läses egentligen NOTE Fast Introduction Engineering Database. Genom att välja rätt komponenter så kan man redan där få ner projekttiden enormt mycket. Genom att välja komponenter som ligger rätt i sin livscykel så kan man säkerställa tillgången. Detta har vi koll på genom att ha en uppdaterad komponentdatabas, med senaste informationen om tillgång och efterfrågan på alla komponenter, ROHS information mm. Vi lägger in information som bl.a. footprint, schemasymbol och vid behov kundunika artikelnummer. Denna databas kan sedan göras tillgänglig för kundens CAD-system så att när kunden ritar sitt schema så kan han eller hon välja bland de komponenter som anses mest lämpliga. När kunden sedan har sitt schema och sin BOM så kopplas NOTEs inköpsfunktioner och mönsterkortslayout in. Detta sker parallellt för att sedan knytas samman i NOTE Lab där prototypen tas fram, säger Martin Linder. Så det är val av komponenter som är nyckeln? -Ja, komponentförsörjningen är en stor del i det hela. De allra vanligaste komponenterna som vårt system rekommenderar kunden har vi även ett litet lager av så vi snabbt skall kunna komma igång med prototypen. I och med att vi får en avsmalning av komponentinköpen till ett färre antal olika komponenter så kan vi även bli en starkare köpare hos våra leverantörer och därmed även pressa priserna. Vi får dock inte glömma bort vikten av "rätt på en gång". Att vi hjälper till med vår expertis inom produktion och industrialisering för att slippa gå tillbaka med produkten till ritbordet igen om man upptäcker några fel, ger naturligtvis också en påskyndande effekt i processen att få en produkt ut på marknaden, avslutar Martin Linder.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1