Annons
Annons
Annons
Annons
Magus Eriksson Krönikor | 03 oktober 2006

En stark branschmässa - bättre för alla

Med Electronix i Göteborg nyss genomförd hörs allt fler röster för att det ska ske någon form av förändring när det gäller elektronikmässor i Sverige.

Åsikterna är många och för oss som arbetar med Elektronik/EP-mässan i Stockholm är det positivt att det förs en diskussion och vi är beredda att delta aktivt för att utveckla en stark mötesplats för elektronikbranschen. Jag är dock övertygad om att om vi ska kunna skapa en stark mötesplats behöver vi se över en del grundförutsättningar. Bland annat krävs bättre regelbundenhet och en tydligare mässidentitet. Situationen idag med 18 månaders cykler mellan varje mässa i kombination med att mässan skiftar mellan Stockholm och Göteborg gör det svårt att marknadsföra mässan. Vi har idag också ett läge där branschen, trots god fart och relativ högkonjunktur, är väsentligt mindre än storhetstiden i början av decenniet. Detta gör att jag är övertygad om att branschen nu skulle må bra av att koncentrera sitt mässdeltagande till en stark branschmässa i Sverige, Elektronik/EP i Stockholm. Besökssiffran från nyss genomförda Electronix i Göteborg stärker här min uppfattning, ca 5600 besök (3000 färre än i Stockholm 2005). Ett första steg till en positiv förändring, anser jag, är följaktligen att branschen koncentrerar sig kring en stark mässa i Stockholm vartannat år, på samma tidpunkt. Det leder i sin tur till att fler inom Sverige kommer att resa till Stockholm för att ta del av den stora branschhändelsen och vi borde då kunna öka antalet besökare på Elektronik/EP. För oss som arrangör blir det då automatiskt även lättare att marknadsföra mässan internationellt, som "den stora nordiska elektronikmässan". Här har Stockholm en unik möjlighet. Talar jag då i egen sak? Ja, självklart, i viss mån, eftersom Stockholmsmässans uppdrag är att arrangera mässor. Men jämför vi oss med andra länders mässor inom elektronik så är det lätt att skönja ett mönster: Electronica och Productronica i München går vartannat år på samma plats (Elektronik/EP är ju en kombination av dessa två innehållsmässigt), danska Elektronik går vartannat år på samma plats (Odense), finska Elkom går vartannat år på samma plats (Helsingfors). Jag tror alltså att den svenska elektronikbranschen har allt att vinna på att gå åt samma håll: en stor branschmässa i Stockholm vartannat år. Detta behöver ju inte innebära att företagen inte ska göra aktiviteter i Göteborg, där man ju fortsatt har ett antal viktiga kontakter. Men formen för de aktiviteterna bör enligt min mening inte vara en stor branschmässa, utan ska kanske i stället vara specialriktade endagsaktiviteter för respektive segment av branschen, liknande Blyfritt 2006. Magnus Eriksson Projektledare för Elektronik/EP
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1