Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 03 oktober 2006

Beijers Mitsubishiaffär och förvärv i Baltikum klara

Beijer Electronics har per den 1 oktober 2006 slutfört den tidigare aviserade transaktionen om en försäljning av 15 procent av koncernens affärsområde Automation - Beijer Electronics Automation AB - till Mitsubishi Electric.

Beijer Electronics Automation AB har samtidigt fått en ny styrelse bestående av Stig-Arne Blom från moderbolagets styrelse, Göran Sigfridsson, VD för Beijer Electronics AB, Lars Ekelund, VD för Beijer Electronics Automation AB och Noriaki Himi, direktör ocn ansvarig för industriautomation, Mitsubishi Electric Europe. Affären med Mitsubishi Electric är, som tidigare aviserats, en del i att affärsområde Automation erhöll distributionsrättigheterna för Mitsubishi Electrics agenturer i Danmark och Baltikum samt de agenturer som Automation inte hade i Finland. De nya marknaderna beräknas tillföra Automation en försäljning på 100 mkr 2008. Som ett led i expansionen tecknade Beijer Electronics i mitten av augusti i år en avsiktsförklaring med finländska UTU Powel Oy om att förvärva delar av deras verksamheter i Finland och Baltikum med en sammanlagd omsättning på cirka 40 mkr. Slutligt köpeavtal har nu träffats och affären trädde i kraft den 1 oktober 2006. Affären omfattar försäljningen av i huvudsak frekvensomriktare från Mitsubishi Electric i Finland samt Mitsubishi Electrics hela produktprogram i de baltiska länderna såsom styrsystem, frekvensomriktare, servosystem och robotar. Förvärvet ger samtidigt en bra plattform för framtida expansion genom att dra fördel av Beijer Electronics gemensamma nordiska organisation för marknadsföring, inköp och logistik. Målet är att ytterligare höja marknadsandelarna i regionen samt öka försäljningen av Beijer Electronics egenutvecklade produkter inom HMI-området. Köpeavtalet med UTU Powel innebär att Beijer Electronics Automation AB förvärvar verksamheter för berörda delar i Finland och Estland samt dotterbolag i Lettland och Litauen med sammantaget cirka 20 medarbetare. Verksamheterna ingår i koncernens räkenskaper från och med det fjärde kvartalet 2006. De beräknas ger ett positivt tillskott till resultatet men initialt belasta rörelsemarginalen inom affärsområde Automation.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1