Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 oktober 2006

Fingerprint genomför företrädemission om<br>70,1 MSEK för fortsatt tillväxt

Baserat på bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2006 har styrelsen för Fingerprint Cards AB fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Problemen med stöld av identitet och behoven att rätt kunna identifiera individer i en mångfald system och situationer utgör starka drivkrafter för införandet av biometriska tekniker där fingerverifiering är den dominerande tekniken. Volymen av fingerteknik som levereras till både den offentliga och den privata sektorn växer kraftigt sedan ett par år tillbaka och Fingerprint Cards tar del av denna tillväxt tack vare en stark marknadsnärvaro i Asien. Bolaget erfar en kraftigt ökad efterfrågan och planerar för väsentligt högre affärsvolymer vilket ställer krav på mer rörelsekapital. Utöver att täcka rörelsekapitalbehovet kommer del av emissionslikviden att användas för att rationalisera delar av produktionsprocessen avseende Bolagets sensorkomponent. Nuvarande paketeringslösning utgör en hämmande flaskhals i produktionen av sensorn. Genom en investering om ca 5 Mkr i en ny paketeringslösning kommer volymerna att kunna ökas avsevärt samtidigt som paketeringskostnaden sänks med ca 65 %. Förberedelsearbetet avseende denna investering har påbörjats och leveranser till marknaden av den nya lösningen beräknas kunna börja under det andra kvartalet 2007.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1