Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 oktober 2006

Anotos VD får incitamentsprogram

Styrelsen för Anoto Group AB har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i bolaget fattar beslut om ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör.

För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att utge sammanlagt 1.500.000 teckningsoptioner till verkställande direktören. Varje teckningsoption skall berättiga till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas till marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell och skall kunna utnyttjas för teckning av aktier efter cirka två år. Teckningskursen för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att fastställas efter den extra bolagsstämman och kommer att baseras på handeln i bolagets aktie under en tiodagarsperiod direkt efter stämman plus en fastställd premie om 50 %. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner till verkställande direktören kan komma att medföra en utspädning om cirka 1,2 % av aktierna och rösterna i bolaget (utan beaktande av tidigare utgivna teckningsoptioner i bolaget). Avsikten är att detta skall avse perioden fram till årsstämman 2009 och styrelsen har inte för avsikt att föreslå något nytt incitamentsprogram för den verkställande direktören före årsstämman 2009. Emissionen förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget eller ha någon effekt på viktiga nyckeltal. Styrelsen avser inom kort kalla till extra bolagsstämma som avses hållas den 16 november 2006.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1