Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2006

73,7 MSEK i vinst för Aros Quality Group

Aros Quality Group redovisade ett rörelseresultat på 73,4 miljoner kronor för årets tre första kvartal.

För perioden januari-september 2005 redovisade Aros Quality Group ett rörelseresultat på 58,6 miljoner kronor plus en reavinst vid fastighetsförsäljning på 11,1 miljoner kronor. Årets rörelseresultat på 73,7 miljoner kronor visar en väsentlig förbättring och ligger i linje med omsättningsökningen från förra årets 723 miljoner till årets 903,6 miljoner kronor för perioden januari-september. "Omsättningsökningen är både genom förvärv och genom organisk tillväxt", säger Aros Quality Groups VD P-O Andersson till evertiq. Koncernen, Aros Quality Group, är verksam inom två affärssegment. Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar kompletta system, kraft- och automationslösningar i nära samarbete med kunden. AQ har 1598 anställda, varav 773 i Sverige, 605 i Bulgarien, 134 i Kina, 84 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med två anställda i Italien. Koncernen har under kvartal 3 startat ett effektiviseringsprogram i AQ Lasertool samt beslutat om en utbyggnad av produktionen i Pärnu, Estland, från 3500 m2 till 10 000 m2. Det nya dotterbolaget, AQ Electric Suzhou Ltd i Kina, har tillverkat och levererat sina första kompletta elskåp. Styrelsen gör idag bedömningen att faktureringen under 2006 kommer att uppgå till ca 1200 MSEK med ett resultat efter finansiella poster på ca 100 MSEK. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2