Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 17 oktober 2006

Eltek förvärvar AIAB DC Systems

Globala Eltek Energy AS helägda dotterbolag Eltek Energy AB, en leverantör av DC strömförsörjningssystem för mobila och fasta telekomsystem, förvärvar idag 51 procent av Karlstadsbaserade AIAB DC Systems AB.

AIAB DC Systems är en lokal distributör av DC strömförsörjningsprodukter och system för Convertronic GmbH, som förvärvades av Eltek ASA:s norska dotterbolag Eltek Energy AS tidigare i år. AIAB DC Systems har 13 medarbetare och omsätter cirka 30 miljoner kronor per år. - Genom förvärvet stärker vi vår position som den ledande och kompletta helhetsleverantören av DC strömförsörjning i Sverige. Köpet följer Elteks övergripande strategi och det stärker vår position på den svenska marknaden som helhetsleverantör av DC strömförsörjning. Vi får även synergieffekter inom bland annat logistik, försäljning och service samt en bredare bas i Sverige genom att vi nu även finns i Karlstad. För våra kunder betyder det att de får en starkare aktör på marknaden, säger Lars Dousa, vd för Eltek Energy AB i Sverige. Förvärvet av Convertronic i Tyskland i maj i år var den norska börsnoterade koncernen Elteks första steg in på leverans av DC strömförsörjningsprodukter till icke telekomindustriella applikationer. DC strömförsörjningsprodukter består av ett komplett aggregat med likriktare och batterier. Convertronic är en av de ledande leverantörerna på den här marknaden och Eltek Energy ABs förvärv av distributören AIAB DC Systems AB som blir klart idag, den 16 oktober, förstärker nu och fortsätter att utveckla Elteks position utanför telekommarknaderna. För AIAB DC Systems AB innebär förvärvet att de blir ett regionalt kompetenscenter för systemdesign och tillverkning av Convertronics produktportfölj till de nordiska länderna, den baltiska regionen, Ryssland och de tidigare CIS-länderna (Commonwealth of Independent States). - Vi valde att samarbeta med Eltek Energy eftersom de är en stor global leverantör av DC strömförsörjning till telekomsektorn med ett världsomspännande nätverk som ger oss möjligheter i framtiden att expandera globalt. Vi erbjuder kompetens på den industriella sektorn, ett område de vill bredda sig mot. Det gör att vi har kunskapen och de har resurserna. Därför kompletterar vi varandra på ett utmärkt sätt. Vi har stora förväntningar på det kommande samarbetet, säger Peter Larnemark, vd på AIAB DC Systems AB. I den nordiska regionen har AIAB DC Systems AB redan etablerat en kundbas som omfattar bland annat ABB, Siemens, Schneider Electric, Areva, B B Rail, Banverket, FMV och NSB. I Sverige kommer Eltek Energy AB och AIAB DC Systems AB att gemensamt genomföra sälj- och marknadsföringsaktiviteter, erbjuda bättre service till de kunder som de redan har samtidigt som Eltek Energy AB kommer att kunna erbjuda en bredare produktfortfölj och därmed bredda kundbasen ytterligare. Det kommer att ge synergieffekter. På andra marknader kommer lokala Eltek-företag att genomföra försäljningen, medan AIAB DC Systems AB kommer att erbjuda support för systemdesign, systemutveckling, marknadsföring och konsulttjänster inom support. Eltek är en av de största globala leverantörerna av DC strömförsörjningssystem för mobila och fasta telekomsystem. I Sverige har Eltek Energy AB kunder bland de ledande svenska mobila telekomleverantörerna och säljer även UPS-produkter (Uninterruptible Power System). - Förvärvet av AIAB DC Systems AB innebär att Eltek Energys förväntade omsättning för 2006 uppgår till 80 miljoner kronor med 37 medarbetare, att jämföras med 2004 då Eltek Energy omsatte 38 miljoner och hade ett 15-tal medarbetare, avslutar Lars Dousa.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2