Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 oktober 2006

40 miljoner kronor till Minst

KK-stiftelsen satsar 40 miljoner kronor under fem år på Minst, expertkompetens-programmet för mikro- och nanosystemteknik. Minst har visat att teknikområdet har stor potential för näringslivet och en stark kunskapsbas vid universitet och högskolor.
Komponenter baserade p√• mikro- och nanoteknik b√∂rjar nu finnas kommersiellt tillg√§ngliga. Men samtidigt finns ett stort antal svenska sm√• och medelstora f√∂retag som √§nnu inte f√•tt upp √∂gonen f√∂r m√∂jligheterna i den nya tekniken. Minst arbetar med teknikbaserad f√∂retagsutveckling och ska identifiera de sm√• och medelstora f√∂retag som har potential f√∂r l√∂nsamhetsf√∂rb√§ttringar genom att anv√§nda mikro- och nanoteknikkomponenter. KK-stiftelsen besl√∂t 2004 om en tv√•√•rig programperiod med avsikt att f√∂rl√§nga programmet om verksamheten utvecklades v√§l. Programmets tv√•√•riga verksamhet utv√§rderades 2006. Resultaten var mycket goda ‚Äď de flesta m√•ls√§ttningarna √∂vertr√§ffades. Programmet bidrog under de tv√• inledande √•ren enligt utv√§rderingen till stora merv√§rden f√∂r de deltagande f√∂retagen. Minst leds av M√§lardalens h√∂gskola i samarbete med forskningsinstituten Acreo och Imego, h√∂gskolorna i Halmstad och J√∂nk√∂ping samt Skeria Utveckling i Skellefte√•. N√§stan 500 f√∂retag har hittills kontaktats av Minst. Ett 40-tal f√∂retag har inlett ett kompetenssamarbete med programmet och satsar p√• den nya tekniken. Och av dessa har h√§lften redan p√•b√∂rjat prototyputvecklingar f√∂r nya produkter. Erfarenheterna fr√•n systerprogrammet teknIQ som utv√§rderades 2006 visar att de deltagande f√∂retagen √∂kade sin oms√§ttning och att det d√§rmed ocks√• skedde en avsev√§rd √∂kad √•terbetalning till samh√§llet i form av skatter. KK-stiftelsen initierade 1999 programmet Expertkompetens ‚Äď skr√§ddarsydda utbildningar f√∂r Sveriges f√∂retag f√∂r utbildningsinsatser inom viktiga tillv√§xtomr√•den. ‚Äď Samproduktionen mellan l√§ros√§tena, instituten och f√∂retagen inom expertkompetens-programmet har lett till f√∂retagsutveckling genom nya tj√§nster, produkter samt kompetentare medarbetare, s√§ger Olle Vogel, programansvarig p√• KK-stiftelsen. De omr√•den som hittills valts ut √§r intelligenta produkter inom programmet Tekniq, livsmedel och bioteknik inom Meny, strategisk aff√§rsutveckling inom Kraft, industriell produktframtagning inom Prodesign, mikro- och nanoteknik inom Minst samt Upplevelseindustrin.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2