Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 oktober 2006

40 miljoner kronor till Minst

KK-stiftelsen satsar 40 miljoner kronor under fem år på Minst, expertkompetens-programmet för mikro- och nanosystemteknik. Minst har visat att teknikområdet har stor potential för näringslivet och en stark kunskapsbas vid universitet och högskolor.

Komponenter baserade på mikro- och nanoteknik börjar nu finnas kommersiellt tillgängliga. Men samtidigt finns ett stort antal svenska små och medelstora företag som ännu inte fått upp ögonen för möjligheterna i den nya tekniken. Minst arbetar med teknikbaserad företagsutveckling och ska identifiera de små och medelstora företag som har potential för lönsamhetsförbättringar genom att använda mikro- och nanoteknikkomponenter. KK-stiftelsen beslöt 2004 om en tvåårig programperiod med avsikt att förlänga programmet om verksamheten utvecklades väl. Programmets tvååriga verksamhet utvärderades 2006. Resultaten var mycket goda – de flesta målsättningarna överträffades. Programmet bidrog under de två inledande åren enligt utvärderingen till stora mervärden för de deltagande företagen. Minst leds av Mälardalens högskola i samarbete med forskningsinstituten Acreo och Imego, högskolorna i Halmstad och Jönköping samt Skeria Utveckling i Skellefteå. Nästan 500 företag har hittills kontaktats av Minst. Ett 40-tal företag har inlett ett kompetenssamarbete med programmet och satsar på den nya tekniken. Och av dessa har hälften redan påbörjat prototyputvecklingar för nya produkter. Erfarenheterna från systerprogrammet teknIQ som utvärderades 2006 visar att de deltagande företagen ökade sin omsättning och att det därmed också skedde en avsevärd ökad återbetalning till samhället i form av skatter. KK-stiftelsen initierade 1999 programmet Expertkompetens – skräddarsydda utbildningar för Sveriges företag för utbildningsinsatser inom viktiga tillväxtområden. – Samproduktionen mellan lärosätena, instituten och företagen inom expertkompetens-programmet har lett till företagsutveckling genom nya tjänster, produkter samt kompetentare medarbetare, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen. De områden som hittills valts ut är intelligenta produkter inom programmet Tekniq, livsmedel och bioteknik inom Meny, strategisk affärsutveckling inom Kraft, industriell produktframtagning inom Prodesign, mikro- och nanoteknik inom Minst samt Upplevelseindustrin.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2