Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2006

Micronic redovisar svagt tredje kvartal

Micronic Laser Systems AB meddelade idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2006. Orderingången för delårsperioden uppgick till 544 (1 143) MSEK, varav under tredje kvartalet 113 (586) MSEK.

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 939 (693) MSEK, varav under tredje kvartalet 98 (303) MSEK. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 114 (10) MSEK, varav under tredje kvartalet -112 (57) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling för delårsperioden uppgick till 189 (99) MSEK, varav under tredje kvartalet -85 (81) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för delårsperioden till 84 (3) MSEK, vilket motsvarar 2,13 (0,07) SEK per aktie. Under tredje kvartalet var resultatet efter skatt -79 (39) MSEK, motsvarande -2,01 (1,01) per aktie. Orderstocken, som omfattar system med beräknad leverans under 2006 och 2007, var vid delårsperiodens slut 425 (1 297) MSEK. "Det tredje kvartalet blev som tidigare indikerat omsättningsmässigt svagt. Vi lever i en industri där efterfrågan på våra produkter förändras mycket snabbt. Detta märks också tydligt i order-ingången som stannade på 113 MSEK. Den låga orderingången för bildskärmsprodukter är i linje med vår förväntan om ett svagt andra halvår 2006. Inom halvledarområdet har orderingång och fakturering inte utvecklats i den takt vi förväntat oss. Vi jobbar nu intensivt vidare för att avsluta affärer under innevarande kvartal," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Vår mycket låga bruttomarginal under det tredje kvartalet på enbart 3 procent förklaras framför allt av den låga försäljningsvolymen samt av produktmixen. Bruttomarginalen under hela delårsperioden uppgår till 55 procent. Mot bakgrund av det svaga orderläget måste vi reducera våra kostnader. Detta görs framför allt genom en minskning av inhyrd personal och konsulter. Vi tvingas även att reducera antalet anställda. Den totala effekten av detta innebär en kostnadsreduktion överstigande 100 MSEK på årsbasis." "Tredje kvartalet till trots uppgår rörelsemarginalen för delårsperioden till 12 procent och justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling till över 20 procent," poängterar Sven Löfquist. "Eftermarknaden får allt större betydelse för vår affärsverksamhet. Antalet installerade avancerade system har ökat kraftigt under de senaste åren. I och med att dessa system nu börjar lämna garantiperioden förväntas serviceintäkterna öka markant under de närmaste åren." "Fjärde kvartalet ser ut att bli starkt med återställda nyckeltal. Vi preciserar nu helårsbedömningen till en försäljning i intervallet 1 300 till 1 500 MSEK. För att hamna i det övre intervallet krävs ytterligare en stor affär med avräkning under året, vilket vi har möjligheter att genomföra," avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2