Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2006

Micronic redovisar svagt tredje kvartal

Micronic Laser Systems AB meddelade idag koncernens delÄrsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2006. OrderingÄngen för delÄrsperioden uppgick till 544 (1 143) MSEK, varav under tredje kvartalet 113 (586) MSEK.
NettoomsÀttningen för delÄrsperioden uppgick till 939 (693) MSEK, varav under tredje kvartalet 98 (303) MSEK. Rörelseresultatet för delÄrsperioden uppgick till 114 (10) MSEK, varav under tredje kvartalet -112 (57) MSEK.

Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar pÄ utveckling för delÄrsperioden uppgick till 189 (99) MSEK, varav under tredje kvartalet -85 (81) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick för delÄrsperioden till 84 (3) MSEK, vilket motsvarar 2,13 (0,07) SEK per aktie. Under tredje kvartalet var resultatet efter skatt -79 (39) MSEK, motsvarande -2,01 (1,01) per aktie. Orderstocken, som omfattar system med berÀknad leverans under 2006 och 2007, var vid delÄrsperiodens slut 425 (1 297) MSEK.

"Det tredje kvartalet blev som tidigare indikerat omsÀttningsmÀssigt svagt. Vi lever i en industri dÀr efterfrÄgan pÄ vÄra produkter förÀndras mycket snabbt. Detta mÀrks ocksÄ tydligt i order-ingÄngen som stannade pÄ 113 MSEK. Den lÄga orderingÄngen för bildskÀrmsprodukter Àr i linje med vÄr förvÀntan om ett svagt andra halvÄr 2006. Inom halvledaromrÄdet har orderingÄng och fakturering inte utvecklats i den takt vi förvÀntat oss. Vi jobbar nu intensivt vidare för att avsluta affÀrer under innevarande kvartal," sÀger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

"VÄr mycket lÄga bruttomarginal under det tredje kvartalet pÄ enbart 3 procent förklaras framför allt av den lÄga försÀljningsvolymen samt av produktmixen.

Bruttomarginalen under hela delÄrsperioden uppgÄr till 55 procent. Mot bakgrund av det svaga orderlÀget mÄste vi reducera vÄra kostnader. Detta görs framför allt genom en minskning av inhyrd personal och konsulter. Vi tvingas Àven att reducera antalet anstÀllda. Den totala effekten av detta innebÀr en kostnadsreduktion överstigande 100 MSEK pÄ Ärsbasis."

"Tredje kvartalet till trots uppgÄr rörelsemarginalen för delÄrsperioden till 12 procent och justerat för aktivering och avskrivningar pÄ utveckling till över 20 procent," poÀngterar Sven Löfquist.

"Eftermarknaden fÄr allt större betydelse för vÄr affÀrsverksamhet. Antalet installerade avancerade system har ökat kraftigt under de senaste Ären. I och med att dessa system nu börjar lÀmna garantiperioden förvÀntas serviceintÀkterna öka markant under de nÀrmaste Ären."

"FjÀrde kvartalet ser ut att bli starkt med ÄterstÀllda nyckeltal. Vi preciserar nu helÄrsbedömningen till en försÀljning i intervallet 1 300 till 1 500 MSEK.

För att hamna i det övre intervallet krÀvs ytterligare en stor affÀr med avrÀkning under Äret, vilket vi har möjligheter att genomföra," avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1