Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 oktober 2006

Sämre resultat för Gunnebo

Orderingången under kvartalet ökade med 4% till 1 656 Mkr (1 588) för säkerhetsföretaget Gunnebo, varav organiskt med 6%. Faktureringen ökade med 5% till 1 640 Mkr (1 559). Organiskt ökade faktureringen med 7%. Resultatet efter finansiella poster uppgick dock före jämförelsestörande poster till 33 Mkr (64) och efter dessa till -36 Mkr (37).

Arbetet med integrationsplanerna Gunnebo One Company fortsätter i allt väsentligt planenligt. Dock har vissa störningar förekommit även under tredje kvartalet, vilket har påverkat resultatet. Jämförelsestörande poster uppgick netto till -69 Mkr (-27), bestående av kostnader för det tidigare aviserade integrationsprojektet Gunnebo One Company, lagernedskrivningar samt en realisationsvinst vid försäljning av fastighet i Kanada. Resultatet efter skatt uppgick till -82 Mkr (-63) och det operativa kassaflödet uppgick till 0 Mkr (40). Orderingången under januari-september ökade med 2% till 5 048 Mkr (4 953). Den organiska tillväxten blev 1%. Faktureringen ökade med 4% till 4 786 Mkr (4 609). Organiskt ökade faktureringen med 3% under perioden januari-september. Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande poster till 33 Mkr (100) och efter dessa till -91 Mkr (29) för årets första nio månader. Jämförelsestörande poster uppgick netto till -124 Mkr (-71), bestående huvudsakligen av kostnader för det tidigare aviserade integrationsprojektet Gunnebo One Company lagernedskrivningar samt realisationsvinster vid försäljning av fastigheter i Indien och Kanada. Resultatet efter skatt uppgick till -121 Mkr (-69) och det operativa kassaflödet uppgick till -99 Mkr (50). Arbetet med integrationsplanerna i samband med omorganisationen fortsätter i allt väsentligt enligt plan. Verksamheten i Frankrike, som är koncernens största marknad har, speciellt under första halvåret, drabbats av störningar i samband med förändringsarbetet. Dessutom har resultatet inom Områdesskydd utvecklats svagare än förväntat. Koncernens fakturering förväntas utvecklas positivt även under fjärde kvartalet. Resultatet efter finansiella poster och exklusive jämförelsestörande poster för helåret 2006 bedöms ändå bli väsentligt lägre än föregående års utfall (238 Mkr). Tidigare prognos: "Resultatet efter finansiella poster och exklusive jämförelsestörande poster för helåret 2006 bedöms därför bli något lägre än föregående års utfall (238 Mkr)."
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2