Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 oktober 2006

Habia Cable ökar trots prispress

Habia Cable AB har släppt sin senaste kvartalsrapport. Företaget har en stabil försäljningsutveckling. Prispress råder inom främst telekombranschen som står för cirka 40 procent av omsättningen.

Habi Cable ABs orderingång under januari-september 2006 var 436,2 Mkr (420,1), en ökning med 4 procent. Faktureringen har stigit med 6 procent till 423,0 Mkr (399,4). Resultatet efter finansnetto var 45,9 Mkr (55,6) och rörelsemarginalen 11,4 procent (14,7). Under tredje kvartalet var orderingången 136,8 Mkr (151,2), en minskning med 10 procent jämfört med det mycket starka fjolårskvartalet. Faktureringen minskade med 1 procent till 142,7 Mkr (144,8). Resultatet efter finansnetto var 19,1 Mkr (25,4) och rörelsemarginalen nådde 13,9 procent (18,2). Habia har en stabil försäljningsutveckling. Prispress råder inom främst telekombranschen som står för cirka 40 procent av Habias omsättning. Bolaget möter detta med att successivt lägga ut allt mer av förädlingen till lågkostnadsländer. Habias resultat har påverkats negativt av stigande råvarupriser, främst koppar, för vilka man inte lyckats kompensera fullt ut. Habi Cable AB har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2