Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 oktober 2006

Bättre upp för Smarteq

Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom Automotive och Industri. Detta börjar nu ge utdelning. Den senaste kvartalsrapporten visar ett betydligt bättre resultat än tidigare.

Omsättningen för niomånadersperioden blev 55,6 (40,9) MSEK, en ökning med 36 %. Affärsområdet Automotive uppvisar en stabil försäljning som trots hård prispress från fordonskunder och bortfallet av produktområdet handsfree är i paritet med föregående år. Detta motsvarar en tillväxt inom affärsområdet med 9%. Inom affärsområdet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten uppgick till 108 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick för niomånadersperioden till -6,8 (-10,9) MSEK, en förbättring med 38 %. Resultatförbättringen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten Antenner och Kablar. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,0 (13,7) MSEK, en förbättring med 39 %. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades med 24 % jämfört med föregående år, från -4,1 till -3,1 MSEK. Uppstarten av en ny produkt medför betydande initiala kostnader vilket har påverkat kvartalets resultat negativt. Affären Automatisk Mätaravläsning, AMR, mot Comsel ingående i Telenor-Cinclus har startats upp med antenner till elmätare hos Eon- och Fortum-kunder i Sverige. I projektet har två nya antenner utvecklats för att ge maximal prestanda. Kontraktet beräknas vara värt minst 15 MSEK och leveranser kommer att ske löpande fram till årsskiftet 2007/2008. Tillväxten inom detta segment är mycket stort och bolaget har kontakt med samtliga större aktörer vilket beräknas kunna ge utökade affärer under 2007. Bolagets nyutvecklade antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat att tillverkas för Bentley. Samtal har inletts med flera tillverkare av bilar i det övre segmentet angående antenner av denna typ. Smarteq har, efter beslut under 2005, renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom affärsområdena Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine). Marknadssatsningen i Nordamerika pågår med fokus på tunga fordon, personbilar i det övre segmentet, AMR samt trådlösa larm.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1