Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2006

Kompetenssatsning lyfter svensk produktion

Effektivare produktion, starkare kompetens och internationell konkurrensförmåga är målen när KK-stiftelsen, Nutek, VINNOVA, Teknikföretagen och IF Metall bygger upp produktionskompetenscentret Produktionslyftet. En förebild är framgångsrika brittiska Industry Forum.

- Om inte svenska företag hänger med i den produktionstekniska utvecklingen hjälper det inte med bra produkter. Produktionslyftet är ett viktigt steg för att utveckla svenskt produktionskunnande och göra det tillgängligt för de mindre företagen, säger Stefan Löfven, förbundsordförande, IF Metall och Anders Narvinger, Teknikföretagens vd. Rapporten "Made in Sweden - Produktion för konkurrenskraft" slog 2005 fast att att det krävs kraftfulla satsningar för att utveckla produktionskunskapen i svensk industri. Och att de svenska mindre och medelstora företagen är den svaga länken. För att i handling göra nödvändiga satsningar och förändringar som rapporten pekar på satsar KK-stiftelsen, Nutek och VINNOVA tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen och cirka 300 medelstora företag upp emot en kvarts miljard kronor på Produktionslyftet. KK-stiftelsen bidrar med 25 Mkr, Nutek med 15 och VINNOVA med 25 under en första projektperiod de närmaste tre åren. IF Metall och Teknikföretagen stödjer projektet med eget arbete regionalt och lokalt, tillverkningsföretagen med insatser i de egna företagen. I ett första steg fokuseras arbetet på omkring 300 medelstora företag med 50-250 anställda och som är leverantörer till företag med möjliga globala marknader. Huvudmän för Produktionslyftet är Swerea/IVF Industriforskning och utveckling AB samt Chalmers tekniska högskola och ska i samverkan med regionala utförare skapa en bred nationell satsning. Tilltänkt ordförande i styrgruppen är förre Metallbasen Göran Johnsson. Produktionslyftet har förebilden i brittiska Industry Forum som startades 1994 då japanska Honda, Nissan och Toyota nysatsade inom brittisk bilindustri och som i dag finns inom ett flertal olika sektorer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-1