Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2006

ABB dubblerar vinsten

ABB fördubblar nettovinsten tredje kvartalet och orderingÄngen ökade 19 procent pÄ global tillvÀxt och satsningar pÄ energieffektivitet.
EBIT-marginalen steg till 11,4 procent pÄ högre volymer och starkt projektgenomförande medan nettovinsten fördubblades till 397 miljoner dollar, nettomarginalen steg till 6,6 procent.

ABB:s nettovinst för tredje kvartalet mer Àn fördubblades till 397 miljoner dollar frÄn 188 miljoner dollar samma period 2005, frÀmst tack vare högre volymer och starkt projektgenomförande.

Resultat före rÀntenetto och skatter (EBIT) ökade 48 procent till 686 miljoner dollar frÄn 463 miljoner dollar föregÄende Är och EBIT-marginalen, eller EBIT i procent av intÀkterna, ökade till 11,4 procent frÄn 8,3 procent.

OrderingÄngen steg 19 procent (16 procent i lokala valutor) som ett resultat av flera faktorer, bland annat fortsatt stark global industriell efterfrÄgan, behov av tillförlitlig elförsörjning för att stödja tillvÀxt i utvecklingslÀnder samt satsningar pÄ högre energieffektivitet och produktivitet för att motverka högre oljepriser.

"Vi drar fördel av vÄra ledande marknadspositioner inom kraftteknik och industriell automation", sÀger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. "Den starka orderutvecklingen avspeglar vÄra kunders investeringar för att öka produktiviteten och bygga moderna, energieffektiva kraftnÀt. FörbÀttringar i vÄr verksamhet och projektledning avspeglas tydligt i vÄra resultat."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1