Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2006

ABB dubblerar vinsten

ABB fördubblar nettovinsten tredje kvartalet och orderingången ökade 19 procent på global tillväxt och satsningar på energieffektivitet.

EBIT-marginalen steg till 11,4 procent på högre volymer och starkt projektgenomförande medan nettovinsten fördubblades till 397 miljoner dollar, nettomarginalen steg till 6,6 procent. ABB:s nettovinst för tredje kvartalet mer än fördubblades till 397 miljoner dollar från 188 miljoner dollar samma period 2005, främst tack vare högre volymer och starkt projektgenomförande. Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) ökade 48 procent till 686 miljoner dollar från 463 miljoner dollar föregående år och EBIT-marginalen, eller EBIT i procent av intäkterna, ökade till 11,4 procent från 8,3 procent. Orderingången steg 19 procent (16 procent i lokala valutor) som ett resultat av flera faktorer, bland annat fortsatt stark global industriell efterfrågan, behov av tillförlitlig elförsörjning för att stödja tillväxt i utvecklingsländer samt satsningar på högre energieffektivitet och produktivitet för att motverka högre oljepriser. "Vi drar fördel av våra ledande marknadspositioner inom kraftteknik och industriell automation", säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. "Den starka orderutvecklingen avspeglar våra kunders investeringar för att öka produktiviteten och bygga moderna, energieffektiva kraftnät. Förbättringar i vår verksamhet och projektledning avspeglas tydligt i våra resultat."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1