Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 oktober 2006

Fortsatt tillväxt för Prevas

Prevas redovisar starkt ökad omsättning för årets tredje kvartal. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 200,3 Mkr (141,2 Mkr), en ökning med 42 procent.

Hittills i år har Prevas ökat antalet anställda med drygt 80 personer. Mellan 50 och 60 av dem har företaget själv anställt, resten kommer via företagsförvärv. "Jag skulle vilja rekrytera 50-60 till i år, men vi ser att det är svårare att få tag i folk nu än vad det var för ett år sedan", meddelar Anders Englund, VD för Prevas. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 200,3 Mkr (141,2 Mkr), en ökning med 42 procent. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 61,6 Mkr (43,3 Mkr), en ökning med 42 procent. Huvuddelen av ökningen är organisk. Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till 10,9 Mkr (3,8 Mkr), en ökning med 187 procent. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 2,9 Mkr (2,1 Mkr). Vinst per aktie före utspädning uppgick för delårsperioden till 1,26 kr (0,47 kr) och för tredje kvartalet till 0,33 kr (0,25 kr). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid delårsperioden slut till 9,70 kr (7,36 kr). Orderingången för delårsperioden blev 216,8 Mkr (157,4 Mkr), en ökning med 38 procent. Orderingången för tredje kvartalet blev 43,9 Mkr (40,2 Mkr) en ökning med 9 procent. För sista kvartalet 2006 spår Prevas en fortsatt god efterfrågan och stark tillväxt, samtidigt som lönsamheten inom Prevas Industrisystem fortsätter att förbättras. Bolaget förutser en fortsatt god efterfrågan och tillväxt även under 2007.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2