Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2006

Ny VD och bättre resultat på Mydata

Mydatas nettoomsättning uppgick för perioden januari-september till 516,6 mkr (439,2). Rörelseresultatet förbättras för årets första tre kvartal från 19,5 till 54,8 miljoner kronor.

Orderingången för perioden uppgick till 557,3 mkr (488,1) en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 54,8 mkr (19,5). Andelen forskning och utveckling uppgick till 14 (16) procent av omsättningen. Under perioden har FoU belastat resultatet med 70,8 mkr (69,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 mkr (12,6). Under perioden har Bengt Broman utsetts som ny VD för Mydata. Bengt Broman tillträder den 1 januari 2007. Bengt Broman har tidigare bland annat varit verksam som VD i LGP Allgon där Skanditek var en av huvudägarna.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2