Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 november 2006

Saab genomför flygprov med IRIS-T

Saab har genomfört de första flygproven med jaktroboten IRIS-T för att verifiera samfunktionen mellan roboten och Gripen-flygplanet. Med IRIS-T förbättras Gripens närstridsförmåga ytterligare, en viktig faktor vid framtida internationella operationer.
– Flygningarna utgör en viktig milstolpe i det svenska Gripen-programmet. IRIS-T är ett europeiskt samarbets- och utvecklingsprojekt inom robotområdet, där Saab har en framträdande roll, säger Henrik Höjer, ansvarig för Gripenprogrammet inom Saab Aerosystems.

IRIS-T är en IR-jaktrobot för luftstrid som i framtiden ska ersätta den amerikanska Sidewinder-robot som för närvarande används för det svenska Gripen-systemet. Roboten utvecklades i ett europeiskt samarbetsprojekt där Sverige, Tyskland, Grekland, Italien, Norge och Spanien deltog. IRIS-T är nu satt i serieproduktion.

– Roboten och Gripen-flygplanet har fungerat som vi förväntat oss och vi är nöjda med resultaten från flygproven, säger Joacim Eriksson, projektledare för integrationen av IRIS-T på Saab Aerosystems.

Under slutet av 2005 beställde FMV (Försvarets materielverk) integration av roboten för Gripen. I integrationsarbetet ingår bland annat att genomföra flygprov med roboten. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer att pågå fram till 2009.

Förutom IRIS-T programmet deltar Saab också i Meteorprogrammet som är ett av de största europeiska samarbets- och utvecklingsprojekten inom robotområdet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1