Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 november 2006

Saab genomför flygprov med IRIS-T

Saab har genomfört de första flygproven med jaktroboten IRIS-T för att verifiera samfunktionen mellan roboten och Gripen-flygplanet. Med IRIS-T förbättras Gripens närstridsförmåga ytterligare, en viktig faktor vid framtida internationella operationer.

– Flygningarna utgör en viktig milstolpe i det svenska Gripen-programmet. IRIS-T är ett europeiskt samarbets- och utvecklingsprojekt inom robotområdet, där Saab har en framträdande roll, säger Henrik Höjer, ansvarig för Gripenprogrammet inom Saab Aerosystems. IRIS-T är en IR-jaktrobot för luftstrid som i framtiden ska ersätta den amerikanska Sidewinder-robot som för närvarande används för det svenska Gripen-systemet. Roboten utvecklades i ett europeiskt samarbetsprojekt där Sverige, Tyskland, Grekland, Italien, Norge och Spanien deltog. IRIS-T är nu satt i serieproduktion. – Roboten och Gripen-flygplanet har fungerat som vi förväntat oss och vi är nöjda med resultaten från flygproven, säger Joacim Eriksson, projektledare för integrationen av IRIS-T på Saab Aerosystems. Under slutet av 2005 beställde FMV (Försvarets materielverk) integration av roboten för Gripen. I integrationsarbetet ingår bland annat att genomföra flygprov med roboten. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer att pågå fram till 2009. Förutom IRIS-T programmet deltar Saab också i Meteorprogrammet som är ett av de största europeiska samarbets- och utvecklingsprojekten inom robotområdet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1