Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 november 2006

Anoto ökar förlusten

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 25 Mkr (23). Omsättningen perioden januari-september uppgick till 79 Mkr (81). Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -33 Mkr (-27) och för hela perioden till -93 Mkr (-62).

Koncernens bruttomarginal för tredje kvartalet uppgick till 70% (75) eller 17 Mkr (17). Bruttomarginalen för hela perioden uppgick till 76% (69) eller 60 Mkr (56). Resultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till -28 Mkr (-21). Nysatsningen i USA på Content and Applications svarade för -10 Mkr (0). För hela perioden uppgick resultatet före avskrivningar till -75 Mkr (-37). För hela perioden svarade Content and Applications för -31 Mkr (0). Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -33 Mkr (-27) och för hela perioden till -93 Mkr (-62). Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -42 Mkr (-5) och för hela perioden till -7 Mkr (30). Under kvartalet tillträdde Anders Norling som ny VD i bolaget. Tillämpningsområdet Forms Solutions forsätter att växa. Antalet aktiva användare inom Forms Solutions ökade till ca 42 000 st, en ökning med 13% jämfört med föregående kvartal och 133 % mot föregående år. Anoto tecknade ett service provider -avtal med en ny partner i Japan; Order-Made Souyaku med ett ordervärde på 3 MSEK. Anoto har genomfört en omorganisation för att bättre kunna genomföra sin nya strategi. Efter kvartalets slut har ett nytt avtal avseende utveckling av IP-block till en ledande tillverkara av mobiltelefonplattformar tecknats. Ordervärdet uppgår till ca. 3,5 MSEK och beräknas intäktsföras under 2007. Efter kvartalets slut har också ett ny order inom C Technologies tecknats. Ordervärdet uppgår till ca. 13 MSEK och beräknas intäktsföras under 2007.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1