Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2006

Resultatförbättring för Pricer

Under tredje kvartalet uppgick Pricers nettoomsättning till 125,9 (99,3) MSEK och för nio månadersperioden 296,2 (202,6) MSEK, motsvarande en ökning med 32 procent exklusive konsoliderad omsättning från nyförvärvade Eldat uppgående till 29,3 MSEK i perioden.

Leveranserna under kvartalet gick främst till kunder i Frankrike; Carrefour och Leclerc tillsammans med Ishida i Japan och Metro i Tyskland. Avseende dotterbolaget Eldat skedde leveranser till främst Teraoka, Eldats återförsäljare i Japan och Casino i Frankrike. Bruttoresultatet uppgick till 31,0 (16,7) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 25 (17) procent för kvartalet. För nio månadersperioden var bruttoresultatet 58,9 (39,7) MSEK och bruttomarginalen 20 (20) procent. Den förbättrade bruttomarginalen jämfört med andra kvartalet beror på lägre produktkostnader som ett resultat av produktutveckling, marknadsmix samt försäljning av produkter från dotterbolaget Eldat. Rörelsekostnaderna ökade till 28,3 (24,1) MSEK för kvartalet och 91,5 (76,0) MSEK för nio månadersperioden genom expansion inom de flesta områden. Rörelsekostnaderna har minskat med 3,3 MSEK jämfört med andra kvartalet genom lägre konsultkostnader inom produktutveckling samt lägre kostnader under semesterperioden. Å andra sidan motverkas denna effekt av kostnader inom Eldat uppgående till 5,2 MSEK i perioden. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-7,4) MSEK för kvartalet, vilket är det första lönsamma kvartalet för Pricer, och ackumulerat uppgick rörelseresultatet till -32,6 (-36,3) MSEK. Finansnettot uppgick till -1,2 (-0,3) MSEK för kvartalet och -3,0 (6,2) MSEK för nio månadersperioden och bestod av valutadifferenser på likvida medel. Under 2005 påverkades finansnettot av positiva valutaomräkningsdifferenser. Nettoresultatet uppgick till 1,5 (-7,6) MSEK för kvartalet och -35,6 (-30,3) MSEK ackumulerat under 2006.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2