Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 november 2006

EIF önskar en samlad bransch

Elektronikindustriföreningen vill samla branschen och bli mer förenad över gränserna mellan produktframtagare och dess leverantörer.

När Elektronikindustriföreningen igår hade sitt höstmöte på Skansens Soliden på Djurgården i Stockholm, tackades Anna Svärdemo-Alander av för sitt 11-åriga arbete inom Elektronikindustriföreningen samtidigt som också Lena Norder hälsades välkommen som hennes efterträdare som Branschansvarig. Lena Norder sitter som ansvarig på både IM-föreningen och nu Elektronikindustriföreningen men detta upplevdes inte bland vare sig medlemmar eller styrelse som något problem. Snarare tvärtom. "Vi ser stora fördelar att branschen nu får en gemensam nämnare i Lena och en stark företrädare för hela branschen. Den snabba förändring som skett under senare år, med tekniksprång och global konkurrens innebär stora omställningar för Sveriges elektronikindustri. Den stora kompetens som finns i svenska elektronikföretag måste stöttas och utvecklas. Elektronikindustriföreningens uppdrag med omvärldsbevakning och politiskt lobbyarbete har blivit allt viktigare, och föreningen har upplevt en stärkt position och medlemstillströmning under de senaste åren", säger Eric Östlund, ordförande i Elektronikindustriföreningen. En av de saker som diskuterades var att alla delar av branschen behöver kopplas samman. Inte minst för att kunna stå enade i kommunikationen med politiker för att kunna göra sin röst hörd i frågor som starkt påverkar branschens livskraft.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1